spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 

De ondernemende onderzoeker

 

Onderzoeksdag vrijdag 2 maart 2012

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen


Plantijn Hogeschool,  Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

INSCHRIJVEN KAN TOT MAANDAG 27 FEBRUARI

Programma  Praktisch


Thema

Het thema ondernemerschap in het onderzoek wordt belicht met aandacht voor het model van ‘Open innovatie’ en het ‘Integraal onderzoeksconcept’. Hierbij benadrukken we het belang van een open attitude naar de diverse stakeholdersin de samenleving, en van de verschillende fasen in de kennisketen: van het fundamentele onderzoek, via het strategisch basisonderzoek tot het toegepast onderzoek en de valorisatie ervan in nieuwe producten en diensten.

We bekijken ondernemerschap in de brede zin van het woord. De focus ligt niet alleen op technologisch onderzoek maar evenzeer op onderzoek met primaire maatschappelijke relevantie en op sociale innovatie.


De eerste keynote-spreker is Ludo Lauwers, senior vice president bij Janssen Pharmaceutica. Hij geeft een inleiding over de   impact van open innovatie op (industriële) R&D en de mogelijkheden tot samenwerking met kennisinstellingen.   

Daan Andriessen is lector Intellectual Capital aan de Hogeschool Inholland. Het lectoraat doet onderzoek  naar kennismanagement, kennisproductiviteit en de manier waarop organisaties hiermee omgaan. Andriessen publiceerde over de waarde van kennis en het meten van intellectueel kapitaal. Binnen het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek werkte hij rond kwaliteit van onderzoek en onderzoeksmethodologie voor het professioneel hoger onderwijs.   

Twee parallelle sessies focussen respectievelijk op financieringskanalen en de ondernemende onderzoeker,   en op inspirerende voorbeelden van onderzoeksvalorisatie. Zij illustreren onder meer de   complementariteit van en synergie tussen het onderzoek in de professionele bachelors en dat van de academiserende opleidingen.   

Aansluitend is er als derde spreker Robert Voorhamme, Antwerps schepen van onderwijs, economie, werk en middenstand, die zal reflecteren op de uitdagingen voor stad en hoger onderwijs rond het thema creatieve economie in relatie met kennisinstellingen.Doelgroep

Deze onderzoeksdag brengt onderzoekers uit alle instellingen van de AUHA samen:

-     Iedereen die bij onderzoek betrokken is kan er ideeën uitwisselen en de krachten bundelen.

-       Vorsers die hun onderzoek (verder) willen valoriseren vinden er inspiratie vanuit concrete getuigenissen over het oprichten van een spin-off, contractonderzoek, octrooien, enzovoort.

Ook studenten die gebeten zijn door onderzoek zijn van harte welkom.Noteer

vrijdag 2 maart 2012

 

vanaf 12 .00 uur

onthaal met broodjes

van af 13 .00 uur

twee keynote-sprekers

ca. 14 .30 tot 16 .00 uur

twee parallelle sessies met inspirerende voorbeelden

ca. 16 .00 tot 16.45 uur

derde keynote

aansluitend

receptie

 

Locatie

Plantijn Hogeschool

Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

(Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer)Programma  Praktisch