spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 

Universal Design for Learning

Inzetten op aantrekkelijk en toegankelijk hoger onderwijs


-Wil je graag meer weten over het toegankelijk onderwijskader Universal Design for Learning (UDL)?

-

Wil je weten hoe je dit theoretische kader praktisch kan inzetten om je lesmateriaal aantrekkelijker en toegankelijker te maken?

-

Wil je graag concrete tips om je studenten meer bij de lesinhoud te betrekken?

-

Ben je geïnteresseerd in het inzetten van ICT-tools tijdens lessen en lesopdrachten?

-

Wil je weten hoe je meer flexibel kan toetsen?

Kan je op één of meerdere vragen ‘JA’ antwoorden, dan is deze training iets voor jou!

 

Wat is UDL en waarom is het belangrijk?

De huidige studentenpopulatie is enorm divers. Wanneer het onderwijs gericht wordt op de ´gemiddelde´ student, dan blijven veel studenten aan de zijlijn staan. UDL biedt een wetenschappelijk onderbouwd kader om tegemoet te komen aan de diverse behoeftes, sterktes, leerstijlen, achtergronden, interesses enz. van de studenten. Het is een manier om barrières in het leerproces weg te werken en studenten optimale kansen te geven om hun talenten te ontplooien. Kortom, UDL biedt concrete handvaten om het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken.

 

UDL staat voor:

-

Proactief te werk gaan, waardoor minder ad hoc individuele aanpassingen nodig zijn.

-

Variatie en flexibiliteit inbouwen in de methoden, materialen, toetsing,… zonder de eindcompetenties te wijzigen.

-

Kwaliteitsvol onderwijs voor alle studenten.

 

Doelgroep

De coaching staat open voor alle geïnteresseerden. Ervaring is niet noodzakelijk.

 

Doelstellingen

-

De deelnemers krijgen inzicht in wat UDL is.

-

-

De deelnemers krijgen concrete tips hoe ze hun lesgeven, lesmateriaal, hun toetsing,… toegankelijker kunnen maken voor een diverse groep studenten.
De deelnemers maken kennis met de mogelijkheden om flexibel te evalueren.

-

De deelnemers leren ICT tools kennen en gebruiken om het lesgeven aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

   

Intensieve trainingsdag

 

Werkvorm van de trainingsdag

De deelnemers krijgen algemene informatie en concrete tips om meteen aan de slag te gaan. De deelnemers passen deze informatie toe op de eigen praktijk, het eigen lesmateriaal,… We vertrekken vanuit iets wat goed loopt en iets wat lesgevers anders zouden willen aanpakken. Op die manier ontdekken lesgevers wat ze al onbewust van UDL toepassen en hoe het kan dienen voor zaken die ze anders willen aanpakken.

Doorheen de hele training zetten we interactieve en creatieve tools en methodieken in.

 

Programma

 

8.45 u.

Onthaal met koffie en koekjes

9.15 u.

Wat is UDL? Theoretisch kader en concrete toepassingsmogelijkheden.

11.45 u.

Hoe UDL inzetten op je lesmateriaal? Concrete tips aan de hand van een casus.

13.15 u.

Broodjeslunch.

14.00 u.

Hands-on training in PC-lokaal over hoe ICT-tools in te zetten om je lessen boeiend en interactief aan te bieden.

15.45 u.

UDL en evaluatie: hoe flexibel en toegankelijk evalueren?

17.00 u.

Einde.


.

 

Wanneer?

Donderdag 12 december 2013 van 8.45 tot 17 uur

 

Locatie

Artesis Plantijn Hogeschool, Meistraat 5 te 2000 Antwerpen, lokaal 2.29 (8.45 - 14u) - computerlokaal 2.39 (14 - 17u)

    

 

Inschrijven

Voor deelname aan deze dag vragen we ene bijdrage van 8 euro voor de catering (koffie, broodjeslunch). Contacteer ons indien deze bijdrage voor u een drempel vormt.
Gelieve in te schrijven via info@siho.be
 met vermelding naam en organisatie (naam, adres + BTW-nummer). Na inschrijving ontvangt u een factuur.

Indien u ondersteuning wenst, kan u dit aangeven via e-mail info@siho.be of telefoon 0474/04 39 67 (Ariane)

Uiterste inschrijvingsdatum is donderdag 5 december 2013. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.

 


Logo_SIHO_(lage-resolutie) transparant.gif

  auha-logo.jpg