spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

pAT | Zinvolle alternatieven
De afwijkende toelating is een uitzondering op de regel. De kandidaten worden daarom, voorafgaand aan de pAT, in de eerste plaats gemotiveerd om het diploma secundair onderwijs te halen via één van de verschillende mogelijkheden:
-     als reguliere leerling in het leerplichtonderwijs;
-     via het secundair volwassenenonderwijs (centra voor volwassenenonderwijs): het secundair volwassenenonderwijs is een modulair systeem van algemene vorming in dag of avondonderwijs. Bij de start wordt eerst een oriënterende proef afgenomen. De centra richten zelf de examens in en reiken het diploma S.O. uit. Wie het diploma behaalt krijgt het inschrijvingsgeld terugbetaald van de overheid. Wat is nieuw? Zie ook http://prezi.com/7bwi09tu9jwu/infosessie-aav-bij-de-stap/ en http://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_uitstroom.php (Geen diploma? Wat nu?)
-     via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, de zgn. 'middenjury': zelfstandig of via de vzw Tabora (oa vestigingsplaats Italiëlei Antwerpen) die jongeren en volwassenen begeleidt om op kortere tijd, het diploma te behalen. Er zijn ook formules voor werkenden. De werking van de examencommissie voor het voltijds secundair onderwijs is vanaf 1 oktober 2012 beter georganiseerd: een betere dienstverlening bij inschrijving met onder meer een verplicht te volgen infosessie en een flexibele werking om examens voor te bereiden en te plannen.
-     in het systeem ‘diploma secundair via Leren en Werken’ in het Deeltijds Beroepssecundair onderwijs (de diplomaklas) of bij Syntra.Je moet hiervoor wel in het bezit zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs.

Voor meer voor de hand liggende wegen om een diploma secundair onderwijs te halen en zo toegang te krijgen tot het hoger onderwijs kun je je informeren bij de hoger onderwijsinstellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen of bij

www.onderwijskiezer.be
www.wordwatjewil.be
www.ikleerbij.be

Er zijn verschillende  opleidingsmogelijkheden (waaronder ook nieuwe) in het kader van levenslang en levensbreed leren zonder toelatingsvoorwaarde diploma secundair onderwijs:
- verschillende soorten opleidingen in het ‘Volwassenenonderwijs’ aangeboden door diverse organisaties. Met uitzondering van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding is geen enkele voorkennis vereist om in de aanvangsmodule van een opleiding of een niet-sequentiële module in te schrijven
- een bacheloropleiding aan de Open Universiteit (www.ou.nl/web/studeren/kosten-en-financiering)
- ondernemers opleidingen en andere opleidingen bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersopleiding, Syntra-Vlaanderen
-opleidingen die zich richten op de arbeidsmarkt aangeboden door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).
- een ruim aanbod van cursussen van sociaal-culturele organisaties in Vlaanderen: worden gebundeld aangeboden door het Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk (SoCius)

Procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Algemeen
> Concept en methode
> Toelatingsvoorwaarden tot de procedure
> Informatiesessies over de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Verloop van de procedure
> Timing
> Studie- en oriënteringsdossier (SOD)
> Reglement
> Specifieke vragen?
> Inschrijving in de procedure