spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

pAT | Verloop van de procedure
Het is belangrijk dat je als kandidaat tijdig aan de procedure begint zodat je tegen de start van het academiejaar of het tweede semester het hele traject hebt afgewerkt.


STAP 1: informeer je zelf 
(Informatieve fase | introductie | begeleiding)

- Ga op zoek naar informatie over verder studeren. De instellingen voor hoger onderwijs voorzien in een degelijke informatieve inbreng via hun website over de algemene toelatingsvoorwaarden, de alternatieven voor een diploma secundair buiten het leerplichtonderwijs en de afwijkende toelatingsvoorwaarden. Ook wordt voorzien in verwijzing naar (eigen) instrumenten voor studieoriëntering of andere centra voor studiekeuzebegeleiding.
- Ga na welke mogelijkheden er bestaan om een diploma secundair onderwijs te behalen. En er zijn ook mogelijkheden om verder te studeren zonder diploma secundair onderwijs.
- Een gezamenlijk informatiemoment voor alle kandidaten over de procedure en de alternatieven ervoor wordt voorzien. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de twee elementen uit de beoordeling en de wijze waarop men het studieoriënteringsdossier kan aanpakken. Schrijf je in voor dit informatiemoment.
- De begeleiding beperkt zich tot de gezamenlijke introductie. Kandidaten worden in de aanmaak van het studieoriënteringsdossier uitsluitend ondersteund via een sjabloon met gerichte vragen. Je bent als kandidaat persoonlijk verantwoordelijk voor de samenstelling en de volledigheid ervan.


STAP 2: denk je over voldoende startcompetenties te beschikken en voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden tot de procedure afwijkende toelating 
(Inschrijving in de procedure vanaf 1 tot en met 30 april en vanaf 1 tot en met 31 oktober)


- Vul het studieoriënterinsgdossier in.
- Schrijf je in via het inschrijvingsformulier en voeg je studieoriënteringsdossier toe met de nodige attesten.
- Je krijgt een bevestiging van je inschrijving met een uitnodiging voor deelname aan een test.
Inschrijven kan vanaf het informatiemoment tot (kort) voor de start van het beoordelingsgedeelte. Het indienen van het studieoriënteringsdossier maakt deel uit van de inschrijving.


STAP 3: je neemt deel aan een test die je algemeen niveau beoordeelt 
(Beoordeling algemeen niveau)


Deze test wordt op vastgelegde momenten groepsgewijze aangeboden. Voorafgaandelijke inschrijving (zie stap 2) is noodzakelijk. De kandidaat meldt zich op het afgesproken moment aan.


STAP 4: de beoordelingscommissie beoordeelt jouw studieoriënterinsgdossier en de resultaten van de test algemeen niveau 
(
Beoordeling studieoriënteringsdossier | Beslissing
)

- Deze beoordeling sluit aan op de toets ‘algemeen niveau’. Het element‘opleidingsperspectief’ wordt daarin geëvalueerd door een beoordelingscommissie van drie personen waarvan minstens één verwant is aan het studiedomein dat door de kandidaat in zijn dossier is aangebracht.
- De beoordeling gebeurt op dossier. De beoordelingscommissie kan een gesprek met de kandidaat organiseren.
- Tussen de uiterste datum van registratie en de beslissing over de toelating liggen maximaal 8 weken. Je wordt per brief en per mail op de hoogte gebracht van de beslissing. Een positieve beslissing resulteert in een toelatingsbewijs.


STAP 5: Als je de toelating krijgt om te starten meld je je met je toelatingsbewijs aan bij de inschrijvingsdienst van de gekozen hoger onderwijsinstelling.  Alle informatie omtrent de procedure afwijkende toelating is toegankelijk via www.auha.be/pat. Bij verdere vragen kan je terecht bij de verantwoordelijken van elke instelling.

Procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Algemeen
> Andere vormen om diploma secundair onderwijs te halen
> Concept en methode
> Toelatingsvoorwaarden tot de procedure
> Informatiesessies over de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Timing
> Studie- en oriënteringsdossier (SOD)
> Reglement
> Specifieke vragen?
> Inschrijving in de procedure