spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

pAT | Studie- en oriënteringsdossier (SOD)
Naast de beoordeling van het algemeen niveau van de kandidaat (aan de hand van een genormeerde test op een vastgelegd moment) wordt in de pAT ook het opleidingsperspectief van de kandidaat beoordeeld.

Beoordeling opleidingsperspectief
Het opzet van de opleidingsgeoriënteerde evaluatie is drieledig:
1    Een context bieden voor de beoordeling algemeen niveau, in het bijzonder met betrekking tot leercompetenties.
2    Het door de kandidaat vooropgezette opleidingsperspectief evalueren.
3    Een studieoriënteringsadvies voor de kandidaat formuleren.
Deze beoordeling bestaat uit de evaluatie van een studieoriënteringsdossier waarin de kandidaat zelfstandig op een geargumenteerde en persoonlijke wijze het studiekeuzeproces en de visie op de (onderwijs)loopbaan expliciteert. De structuur van dit dossier wordt als een sjabloon (elektronisch) aangeboden.
Het nauwkeurig invullen van het dossier en het verzamelen van de benodigde bijhorende documenten kan behoorlijk wat tijd vragen. Onderschat dit niet.

Delen in het SOD
1 Persoonsgegevens
2 Studieoriëntering
3 Arbeidsloopbaan
3.1 Werkervaring
3.2 Andere activiteiten
3.3 Reflectie op je arbeidsloopbaan
4 Onderwijs en vorming
4.1 Secundair onderwijs
4.2 Reflectie op je secundair onderwijs
4.3 Bijkomende opleidingen en vorming
4.4 Reflectie op je bijkomende opleidingen en vorming
5 ICT-vaardigheden
6 Taalkennis
7 Lijst bijgevoegde documenten

Een belangrijk onderdeel van het SOD is de persoonlijke reflectie op je loopbaan m.b.t. arbeid, onderwijs en vorming. Let op om ook steeds de documenten waarnaar je verwijst (getuigschriften, attesten, diploma's...) toe te voegen aan het SOD.

Het SOD wordt door de kandidaat elektronisch ingevuld en bij de inschrijving gevoegd. Zonder SOD is de inschrijving niet volledig.

Elektronisch dossier
Het studieoriënteringsdossier is een MS word-sjabloon dat gedownload kan worden. Het sjabloon bevat macro's en knoppen die enkel in windows functioneren. Er is (nog) geen versie voor Mac gebruikers. Bij het openen is het mogelijke dat je eerst de knop 'Bewerken inschakelen' moet klikken om rechtstreeks in het gedownloade document te kunnen werken. Aansluitend moet de activatie van die macro's bevestigd worden door de knop knop 'inhoud inschakelen' aan te klikken. Bewaar het document met je naam en voornaam om het te kunnen doorsturen.


Bijkomende informatie die kan helpen bij het maken van een goede studiekeuze:
> Backx, S. & Baets, R. (2011). Kijk op kiezen. Een stappenplan voor studie- en beroepskeuze. Antwerpen: Uitgeverij UPA. (Werkboek om individueel mee aan de slag te gaan.)
> www.uantwerpen.be/aandeslag (online platform met info en zelftests voor wie een academische bachelor wenst te volgen)

Procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Algemeen
> Andere vormen om diploma secundair onderwijs te halen
> Concept en methode
> Toelatingsvoorwaarden tot de procedure
> Informatiesessies over de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Verloop van de procedure
> Timing
> Reglement
> Specifieke vragen?
> Inschrijving in de procedure