spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

In English
> more

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

 Gata15 groen transparant.png 

INTERDISCIPLINARITEIT WERKT!
ONDERWIJSDISCUSSIEDAG  | VRIJDAG 24 FEBRUARI 2017 | 12.15 TOT 17.15 UUR
Universiteit Antwerpen | Campus Middelheim | Gebouw G | Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen

Interdisciplinariteit! Is dit een opdracht voor het hoger onderwijs? Is het een werkvorm voor eigentijds doceren? Is het de/een link naar het werkveld? Hoe ver kun je gaan ‘tussen de disciplines’? Hoe groot moet het respect zijn voor de eigenheid, wetmatigheid en hoogste kwaliteit van elke discipline afzonderlijk? Is de voorwaarde het gericht zijn op versterking en verdieping van het inzicht in de afzonderlijke disciplines èn in het geheel? Wie kan er een rol in spelen?

In de onderwijsdiscussiedag van de associatie focussen we op vijf thema’s:
-     Hoe kunnen we door interdisciplinair samenwerken de afstand tussen werkveld en onderwijs overbruggen?
-     Hoe kunnen we verschillende disciplines samen onderwijs laten maken?
-     Hoe kunnen we de studenten van nu voorbereiden op de beroepen van morgen?
-     Hoe kan interdisciplinariteit bijdragen aan de kruisbestuiving tussen onderwijs en de stedelijke omgeving?
-     Hoe kan interdisciplinair samenwerken bijdragen aan meer duurzaamheid?
Deze worden in groep verkend en ingevuld via de gps-brainstormtool van Flanders District of Creativity. 

Programma
vanaf 12.15 uur
     Ontvangst met broodjes en koffie
13.15 tot 14.15 uur
     Introductie via ‘good practices’
14.15 tot 16.15 uur
     Brainstorm  rond interdisciplinair onderwijs
16.15 tot 17.00 uur
    Elevator pitches
17.00 tot 18.00 uur
    Netwerkmoment met borrel

 
Inschrijvingsmodule volgt einde januari.

programmadetails - themabeschrijvingen - inschrijven