spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 

VORMING VOOR EVC-BEOORDELAARS EN -BEGELEIDERS
Woensdag 12 december 2018 van 9.00 tot 12.15 uur

Intussen werken we al 12 jaar met EVC in het hoger onderwijs. Na de eerste piek merken we dat er jaarlijks tussen de dertig en veertig dossiers worden opgestart.  Aandacht voor professionaliteit en het ontwikkelen van expertise in de behandeling van deze dossiers, maar ook in de toeleiding en nazorg, is een opdracht en een must. Daarom voorziet het EVC-reglement de opdracht tot vorming en ondersteuning van de beoordelaars; minstens één van de drie EVC-beoordelaars moet een opleiding gevolgd hebben.

Dit jaar willen we (nieuwe) beoordelaars en begeleiders meenemen in deze vorming. Een goede afstemming en inzicht in mekaars taken maken de procedure voor jullie, maar ook voor de kandidaat, helder en hanteerbaar. De vormingsvoormiddag richt zich op de portfoliomethode en het criteriumgericht interview. Voor de begeleiders is die informatie cruciaal bij het vertalen van de vereisten naar de kandidaat. Aan de beoordelaars willen we handvatten bieden om o.m. portfolio’s objectief te beoordelen en het criteriumgericht interview doelmatig te organiseren.

Graag nodigen we u dus uit voor deze vormingsvoormiddag rond ‘Begeleiden en beoordelen in een EVC-procedure’. Deze zal plaats hebben op woensdag 12 december 2018 van 9.00 tot 12.15 uur. Aansluitend wordt er een broodjeslunch aangeboden.

De vorming heeft plaats op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen, gebouw A, lokaal 205.

Programma

 
9.00 - 9.30 heropfrissing EVC-procedure
9.30 - 10.30 portfoliomethode en criteriumgericht interviewkoffiebreak
10.45 - 11.45 portfoliomethode en criteriumgericht interview (vervolg)
11.45 - 12.15 Delen van ervaringen (afzonderlijk voor beoordelaars en begeleiders)broodjeslunch

Voorafgaand aan de vormingsvoormiddag krijg je de voorziene presentaties doorgestuurd.
 
Graag bevelen we deze vorming aan. Het is daarenboven een mooie kans om met collega’s uit andere opleidingen en instellingen over deze aangelegenheden intens van gedachten te wisselen.
 
Inschrijven tot uiterlijk maandag 3 december 2018 via mail bij georges.goffin@auha.be met vermelding of je deelneemt aan de lunch.