spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
Onderwijsdag 2019 - detail programma

 

 

 

 

Parallelle werksessies 1 tot 4 (14.15 tot 15.00 uur)


 

 

 

 

WS_1

Instaptoetsen/beginassessments en opvolging

D.013

 

Hoe kan feedback het effect van instaptoetsen verhogen?

 

 

Feeback bij beginassessments

 

 

 

Met instaptoetsen houd je beginnende studenten hun eerste spiegel voor in het hoger onderwijs. De sessie gaat in op de theorie en de praktijk van de juiste timing, vorm en inhoud van de feedback om het effect ervan te verhogen.

 

 

 

Bart Tambuyzer, monitor chemie (UAntwerpen)

 

 

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) in chemie

 

 

 

Myriam Verbeke focust op instaptoetsen als start van het persoonlijke en professionele ontwikkelingsplan (POP) van de student. Meer concreet wordt toegelicht hoe de instaptoetsen kaderen in een POP dat doorheen de verschillende studiejaren wordt op- en uitgebouwd.

 

 

 

Myriam Verbeke, studiebegeleider (AP)

 

 

Onderzoek naar beginassessments

 

 

 

Bart Duriez voerde onderzoek naar de effectiviteit van beginassessments, en licht toe onder welke voorwaarden feedback het effect van dergelijke beoordelingen kan vergroten.

 

 

 

Bart Duriez, onderzoeker Dienst onderwijsontwikkeling (KdG)

 

 

 

 

 

WS_2

Digitaal leren en (digitale) feedback: nieuwe instrumenten

B.004

 

Hoe kunnen digitale middelen feedback versterken?

 

 

Buddy Check

 

 

 

BuddyCheck is niet alleen een eenvoudige en krachtige tool voor peer- en selfassessment, maar biedt ook handvaten om in gesprek te treden met studenten.

 

 

 

Christine Verclairen, onderwijsondersteuner TE-learning (KdG)

 

 

Online (automatische) feedback op schrijfopdrachten

 

 

 

Multimodale technologieën laten toe om feedback op andere manieren dan op papier en via meerdere kanalen (audio, video) te geven. Digitale feedback kan de studenten activeren om hun leerproces voor een deel zelfstandig in de hand te nemen. Vanuit docentenperspectief maakt automatische feedback op schrijfopdrachten tijd en ruimte vrij om versterkte aandacht te besteden aan de problemen die door het automatische verbetersysteem gedetecteerd werden.

 

 

 

Carola Strobl, docent (UAntwerpen)

 

 

 

 

 

WS_3

Didactische aspecten van feedback

A.107

 

Hoe ga je als lesgever met feedback aan de slag?

 

 

Misvatting over feedup: studenten begrijpen criteria en rubrics

 

 

 

Hoe kwaliteitsverwachtingen verhelderen voor studenten, wetende dat ze criterialijsten en rubrics niet interpreteren zoals je wil? 

 

 

 

Stijn Vanhoof, stafmedewerker onderwijsontwikkeling – docentprofessionalisering (KdG)

 

 

LeerKRACHT: hoe en wanneer gebruiken lectoren feedback van studenten in hun eigen innovatie?

 

 

 

Tijdens het project voor praktijkwetenschappelijk onderzoek leerKRACHT innoveerden ontwikkelteams van lectoren in de lerarenopleiding hun leeromgeving voor Toegepaste Didactiek. Ze kregen daarbij als ondersteuning onder meer inzicht in de didactische kwaliteit van hun leeromgeving via bevragingen bij hun eigen studenten. Via schriftelijke reflecties en interviews met lectoren nadien werd onderzocht of, hoe en wanneer lectoren deze data inzetten in hun innovatieproces. Onze workshop licht toe (1) welke bevragingsinstrumenten werden gebruikt; (2) hoe data aan lectoren werd gecommuniceerd; (3) hoe en wanneer lectoren deze data hebben ingezet; (4) wat de ‘lessons’ learned zijn voor het gebruik van studentendata als feedback bij innovatie.

 

 

 

Gert Vanthournout, onderzoeker (AP)

 

 

 

 

 

WS_4

Feedback als proces

C.104

 

Hoe kan je feedback verweven met het leerproces?

 

 

Persoonlijk ontwikkelingsplan van studenten Revaki

 

 

 

Studenten Revaki doorlopen bij de aanvang van hun studieproces een intakeprocedure. Studenten en de opleiding krijgen zo zicht op het niveau van de begincompetenties waaraan feedback wordt gekoppeld, samen met een niet-bindend advies om deze naar het gewenste niveau te tillen, indien nodig. Tijdens de bacheloropleiding worden de aangeboden reflectieopdrachten voorzien van feedback om het lopende studieproces te sturen.

 

 

 

Annette Heyrman, praktijkassistent (UAntwerpen)

 

 

Formatieve feeback

 

 

 

In deze sessie lichten we de literatuur toe waarop we ons actieonderzoek ‘Formatief evalueren in vreemdetalenonderwijs’ baseerden. We stellen onze toolbox voor die ondersteunende methodieken bundelt om het leerproces van leerlingen in kaart te brengen en bij te sturen.

 

 

 

Debbie De Neve, onderzoeksmedewerker (KdG)

 

 

 

An Leroy, lector opleiding Leraar secundair onderwijs (KdG)

 

 

 

 

 

Parallelle werksessies 5 tot 8 (15.15 tot 16.00 uur)

 

 

 

 

 

WS_5

Reflectie en feedback over studiekeuze en heroriëntering

C.104

 

Hoe kan feedback bij het begin van een opleiding bijdragen tot succes?

 

 

Start to study

 

 

 

Met de workshops ‘Start to study’ begeleiden we een jaar lang studenten die in het eerste jaar van de lerarenopleidingen in AP een deeltijds traject volgen. Er wordt concreet gewerkt met authentiek materiaal met oog op het bevorderen van hun academische en sociale integratie. De resultaten zijn positief. In deze presentatie lichten we onze aanpak toe.

 

 

 

Patrice De Feyter, docent Frans (AP)

 

 

 

Inge Landuyt, docent Nederlands (AP)

 

 

Gebruik van reflectiedocument bij studierendement kleiner dan 30% in BA1

 

 

 

Studenten die in hun eerste jaar minder dan 30% van de studiepunten hebben verworven aan de UAntwerpen zullen aan de hand van een reflectiedocument een gesprek  moeten voeren met de studietrajectbegeleider om opnieuw voor dezelfde opleiding te kunnen inschrijven. Het concept van het reflectiedocument, de geplande methodiek van het gesprek en de motivering van deze aanpak wordt toegelicht.

 

 

 

Hilde Janssens, hoofd Dienst voor studieadvies en studentenbegeleiding

 Mariska Hendrickx, studietrajectbegeleider faculteit Wetenschappen

 

 

 

 

WS_6

Zelfevaluatie en feedback bij stages

D.013

 

Hoe maak je met feedback van stage een krachtig proces?

 

 

Onderzoek naar stagebeoordelingen

 

 

 

Bart Duriez voerde onderzoek naar stagebeoordelingen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Hij licht toe welke rol feedback daarin kan spelen.

 

 

 

Bart Duriez, onderzoeker Dienst onderwijsontwikkeling (KdG)

 

 

Het zelfevaluatieformulier in de lerarenopleiding

 

 

 

In de lerarenopleiding van de UAntwerpen werd een zelfevaluatieformulier ontwikkeld dat bruikbaar is voor de studenten zowel voor, tijdens als na de verschillende stagemomenten. De ervaringen van enkele jaren met het formulier en hoe het meest effect heeft, worden toegelicht.

 

 

 

Rudi Wuyts, praktijkassistent (UAntwerpen)

 

 

 

 

 

WS_7

Feedback door peers

B.004

 

ELO-ondersteunde peerfeedback  tussen groepen

 

 

 

Het concept is gebaseerd op het “peer review” proces bij wetenschappelijke publicaties. Alle studenten maken in groepen een verslag op, waarna deze geanonimiseerd aan twee andere groepen wordt bezorgd. Deze groepen treden dan op als anonieme reviewers. De studenten hebben dus een grote en actieve rol in dit feedback proces.

 

 

 

Cedric Vuye, docent (UAntwerpen)

 

 

Peerfeedback efficiënt digitaal organiseren

 

 

 

Studenten in de lerarenopleiding van AP moeten voor het olod ‘leerkracht in ontwikkeling’ een presentatie van hun startprofiel op video zetten. Op basis van een online beoordelingstool worden de studenten vervolgens door hun medestudenten beoordeeld. In deze presentatie wordt dieper ingegaan op de werkwijze.

 

 

 

Jeroen Hendrickx, stafmedewerker digitaal leren (AP)

 Roel Janssen, docent lerarenopleiding (AP)

 

 

 

 

WS_8

Taalfeedback

A.107

 

Waarom is feedback op maat essentieel bij de ontwikkeling van taalvaardigheid?

 

 

Peerfeedback inzetten voor taalhulp

 

 

 

Kunnen medestudenten ingezet worden om kwaliteitsvolle, ontwikkelingsgerichte taalfeedback te geven? Al enkele jaren werkt het centrale Taalpunt van AP samen met Taalpuntassistenten, studenten uit de lerarenopleiding Nederlands die andere studenten individueel begeleiden bij hun opdrachten. De taalpuntassistenten krijgen hiervoor een opleiding in taalontwikkelend lesgeven en gaan vervolgens zelfstandig aan de slag. De opvolging gebeurt van op afstand en richt zich op de ontwikkeling van de studenten als taalcoach. De sessie zoemt in op de concrete werking en de voordelen en de nadelen van het systeem.

 

 

 

Leen Schelfout, adviseur Taalbeleid en taalondersteuning (AP)

 

 

Taalontwikkelende feedback

 

 

 

Feedback is een uitstekend middel om de ontwikkeling van academische taalvaardigheid bij studenten te bevorderen. De voorwaarde is wel dat de feedback gekoppeld wordt aan feed up (Wat zijn de verwachtingen?) en feed forward (Hoe kan het beter?). Maar hoe pak je dat aan? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laat een taalcoach van Monitoraat op maat zien hoe elke docent talige feedback kan geven.

 

 

 

Wim De Beuckelaer, taalcoach Monitoraat op maat Linguapolis (UAntwerpen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht onderwijsdag

 

 

 

Inschrijven