spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
onderzoek
Onderzoeks- en samenwerkingsreglement

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA)  stemt op een strategisch verantwoorde en planmatige wijze haar onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en beoefening van de kunsten en wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening af op de sociale, culturele en economische noden van de Antwerpse regio en de Vlaamse gemeenschap, ingebed in een internationale context.

De AUHA wil gaandeweg de samenwerking tussen haar partners en stakeholders verdiepen om uit te groeien tot een performant en toekomstgericht kenniscentrum. In uitvoering van de decretale bepalingen, rekent de Universiteit Antwerpen het tot haar taak om op actieve wijze steun te verlenen aan het onderbouwen van het onderwijs van twee cycli aan de hogescholen door wetenschappelijk en artistiek  onderzoek. Op die wijze zal aldus actief worden  bijgedragen  aan het proces van de academisering. Daartoe zal een gedegen midden- en langetermijnplanning worden uitgewerkt in samenwerking met de hogescholen. Doel is om het onderzoekspotentieel en de onderzoekscultuur binnen de hogescholen verder te ontwikkelen. Dit zal gebeuren door een nauwe samenwerking tussen groepen aan de universiteit en de hogescholen actief op dezelfde brede domeinen en met mogelijk een complementaire deskundigheid.


meer