spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

EVC-procedure | Info voor kandidaten
U wordt tijdens de EVC-procedure geadviseerd door een begeleider.
Per instelling is er een EVC-instellingscoördinator. Dit is niet noodzakelijk de persoon die u begeleidt bij de procedure.
De begeleider informeert u over de procedure, de methodiek, de reglementering, de gebruikte competentieprofielen van de betreffende opleiding en het tijdspad.
Het reglement, de handleiding voor de kandidaat en de portfolio-opdracht kan u terugvinden op de webpagina EVC - Erkenning van eerder verworven competenties als afzonderlijke documente of als een bundel.