spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

Visie / doelstelling
De associatie wil jonge volwassenen maximale kansen bieden in het hoger onderwijs door hen optimaal te begeleiden op pedagogisch, materieel en psychosociaal vlak. In het kader van levenslang leren staat de associatie voor iedereen open om haar/zijn maatschappelijke, intellectuele en morele ontplooiing blijvend te behartigen.

De associatie wil studenten een maatschappelijk verantwoord, samenhangend, helder gestructureerd en toekomstgericht opleidingsaanbod bieden. Zij zal de bachelor-masterstructuur invoeren en de accreditering van al haar opleidingen organiseren en ondersteunen. Zij streeft naar maximale integratie in het Europese tertiair onderwijs, met respect voor de Nederlandse taal.

De associatie zal op strategisch verantwoorde en planmatige wijze haar onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening afstemmen op de sociale en de economische noden van de Antwerpse regio en de Vlaamse Gemeenschap, ingebed in een internationale context. De associatie zal door de ontwikkeling en beoefening van de kunsten bijdragen tot de culturele dynamiek van de regio.

In het kader van een gemeenschappelijk stelsel van kwaliteitszorg zal de associatie maximale kwaliteit en efficiëntie nastreven. Zij zal hierbij bijzondere aandacht besteden aan de democratisering en de toegang tot het hoger onderwijs en hierbij de talenten en competenties van alle studenten optimaal ontwikkelen.

De associatie wil gaandeweg de samenwerking tussen haar partners verdiepen om uit te groeien tot een performant en toekomstgericht kenniscentrum.
 
Om dit te realiseren functioneert er een werkgroep Onderwijs binnen de associatie. Deze wordt geleid door de voorzitter van de Onderwijsraad van de Universiteit Antwerpen.