spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

professionalisering

In het uitbreiden en ter beschikking stellen van de expertise rond onderwijsontwikkeling wil de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen uitgroeien tot het centrum van eigentijds en studentgericht onderwijs. De oprichting van het Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO) door de universiteit is door de partners van de associatie ingecalculeerd in hun onderwijsontwikkelingsplannen.

In het kader van het decreet op de lerarenopleiding (2006) werd in de schoot van de associatie het Expertisenetwerk Lerarenopleiidng Antwerpen (ELAnt) opgericht. Eén van de hoofdthema's daarin is de professionalisering van de lerarenopleider en de ontwikkleing van een beroepsstandaard.

> ECHO

> ELAnt