spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

flexibilisering

Het decreet op de flexibilisering volgde kort op het structuurdecreet en veranderde grondig de wijze waarop een student zijn studietraject kan doorlopen. Verschillende vormen van flexibele leerwegen werden ontwikkeld. De overstap van een professionele bachelor naar een master werd mogelijk gemaakt via schakelprogramma's . voor de overstap van een academische bachelor naar een andersoortige master kwamen er voorbereidingspoprgramma's. Vrijstellingen kunnen verkregen worden op basis van eerder verworven kwalificaties.

Het laten erkennen van eerder verworven competenties (EVC) werd opgedragen aan de associatie.

Parallel ontwikkelde de associatie een parallel systeem voor het instromen van studenten zonder diploma secindair onderwijs (procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden of pAT)

> Schakelprogramma's

> Erkenning van eerder verworven competenties (EVC)

> Procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)