spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

Visie / doelstelling
De associatie wil door bundeling van krachten haar onderzoekspotentieel maximaal ontwikkelen. In dit kader zal zij autonoom de academisering van de twee cycli opleidingen realiseren.

De associatie zal op strategisch verantwoorde en planmatige wijze haar onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening afstemmen op de sociale en de economische noden van de Antwerpse regio en de Vlaamse Gemeenschap, ingebed in een internationale context. De associatie zal door de ontwikkeling en beoefening van de kunsten bijdragen tot de culturele dynamiek van de regio.

De associatie wil gaandeweg de samenwerking tussen haar partners verdiepen om uit te groeien tot een performant en toekomstgericht kenniscentrum.