spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

valorisatie

Zo kan men er terecht voor o.m. het onderzoek naar valoriseerbaarheid van vindingen, de voorbereiding van contracten en octrooien, de financiering van valorisatie, de opbouw van spin-offs.

Interface-dienst 
De  Interface-dienst vormt het aanspreekpunt voor de onderzoekers van de universiteit en hogescholen van de associatie in kader van valorisatie van vindingen. De transfer van kennis naar de industrie kan op drie manieren gebeuren: (i) via directe dienstverlening en/of onderzoekssamenwerking waarbij de onderzoeksresultaten rechtsreeks door het bedrijf in zijn productieproces kunnen aangewend worden; (ii) het in licentie geven aan een bedrijf van kennis opgebouwd aan de kennisinstelling; (iii) het oprichten van een spin off bedrijf gebaseerd op een kennisplatform opgebouwd aan de kennisinstelling. Meer informatie op de website van de Universiteit Antwerpen.

Antwerp.SRL
Antwerp.SRL is een netwerkorganisatie die de onderlinge banden tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de provincie Antwerpen en het Waasland
versterkt. Antwerp.SRL wil hiermee de innovatieve kennisregio ondersteunen.  
De grondleggers van Antwerp.SRL zijn UAntwerpen en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.  
Antwerp.SRL wordt gecoördineerd vanuit UAntwerpen, meer bepaald vanuit de Interface-dienst die binnen de universiteit als medium optreedt tussen onderzoekers en bedrijven.
Meer info: www.antwerpsrl.be