spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
Bibliotheken

Reeds langere tijd is er een intense samenwerking tussen de bibliotheken van de partnerinstellingen van de associatie. Zo is er de gemeenschappelijke opbouw en toegankelijkheid van de catalogi, gezamenlijke abonnementen op (internationale) databanken, samenwerking met de bibliotheken van andere wetenschappelijke instellingen e.a. 

Studenten en personeel van de associatie hebben gratis toegang en ontleenmogelijkheden in de verschillende bibliotheken. Ook kunnen boeken uit de ene bibliotheek in een andere bibliotheek geconsulteerd worden. Meer info hierover vindt men in de verschillende bibliotheken.


U vindt hier het liggingsplan van de AUHA bibliotheken.

Studieplekken in Antwerpen

Ben je op zoek naar een studieplek in jouw buurt?

Op de website van Gate 15 vind je een overzicht van mogelijke studieplekken in de bibliotheken in Antwerpen: https://www.gate15.be/nl/content/detail/ondersteuning/studieruimte .

Volg op deze pagina onderaan de link naar het stadsplan en je vindt bij “studieruimte” meer informatie over de bibliotheken en hun openingsuren door te klikken op de locatie op de kaart.


Tutorial Informatievaardigheden

De AUHA-bibliotheken ontwikkelden een tutorial Informatievaardigheden. Deze online cursus informatievaardigheden is gericht op de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs, maar is ook bruikbaar voor andere geïnteresseerden die informatie willen leren zoeken en organiseren.

Tutorial Informatievaardigheden


AUHA gebruikersonderzoek bibliotheken

Het AUHA gebruikersonderzoek wil peilen naar de kennis, het gebruik en de appreciatie van de bibliotheken van de AUHA. Met de resultaten van het onderzoek gaan de bibliotheken telkens aan de slag om diensten en procedures te optimaliseren naar de wensen van onze gebruikers.

De gebruikersonderzoeken vonden plaats in 2008, 2011 en 2014. Het rapport van het onderzoek van 2014 werd in 2015 gepubliceerd. 

Rapport AUHA gebruikersonderzoek 2014
Rapport AUHA gebruikersonderzoek 2011
Rapport AUHA gebruikersonderzoek 2008


Academisch erfgoed
Het academisch erfgoed van de Vlaamse universiteiten werd de voorbije jaren doorgelicht door het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed. Het project bracht heel wat interessante feiten aan het licht over de aard, toestand en waarde van deze weinig gekende collecties. De resultaten van het project werden samengebracht in de publicatie “Balans en perspectief. Academisch erfgoed in Vlaanderen“.