spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
Schakelprogramma's

Academiejaar 2008-2009
Totaal schakel UA: 13 
5/02/2009 

FAC Schakelprogramma Aantal stp doelgroep
PSW Communicatiewet. 60 stp ba communicatiemanagement
PSW Communicatiewet. 60 stp ba journalistiek
PSW Sociologie 60 stp ba sociaal werk
PSW Sociaal werk 63 stp ba in het sociaal werk
PSW Sociaal werk 72 stp ba toegepaste psychologie
PSW Sociaal werk 90 stp ba orthopedagogie, sociale verpleegkunde, maatschappelijke veiligheid
PSW Filmstudies en visuele cultuur 63 stp alle prof. ba
PSW Vergelijkende en Europese politiek 60 stp ba communicatiemanagement, journalistiek, rechtspraktijk, sociaal werk
PSW Politieke Communicatie 60 stp alle prof. ba
PSW Politieke Communicatie 60 stp ba communicatiemanagement, journalistiek, rechtspraktijk (specifiek programma), sociaal werk (specifiek programma)
TEW Cultuurmanagement 57 stp ba bedrijfskunde, sociaal werk (richting sociaal-cultureel werk), sport- en cultuurmanagement, eventmanagement, toerisme
TEW Meertalige professionele communicatie 66 stp ba handelswetenschappen of bedrijfskunde / communicatiemanagement, communicatiebeheer, journalistiek, office management,
TEW Organisatiebeleid* 63 stp ba handelswetenschappen of bedrijfskunde / of prof. Ba met leertraject management
IOIW Opleidings- en onderwijswetenschappen 60 stp ba onderwijs
IOIW Opleidings- en onderwijswetenschappen 90 stp alle andere prof. ba
GEN Verpleegkunde en vroedkunde 60 stp ba verpleegkunde of vroedkunde
WET Milieuwetenschap 60 stp ba uit een milieurichting
WET Milieuwetenschap 60 stp + portfolio andere prof. ba
RECH Rechten 90 stp ba in het domein van de rechten (prof. Ba moet minstens 100 studiepunten recht bevatten)
L&W Taal- en Letterkunde max. 78 sp maar meestal EVK's tot 65/66 stp ba secundair onderwijs met minstens 1 taal / bedrijfsvertaler
L&W Geschiedenis max. 81 sp ba secundair onderwijs geschiedenis

Organisatiebeleid en doorstroom naar TEW*
*UGENT= schakel TEW (60 stp) voor ba bedrijfsmanagement (studiegebied handelswet), netwerkeconomie (maken onderscheid met schakel EW (90 stp))
*VUB= schakel TEW (90 stp) voor studiegebied handelswet. en bedrijfskunde
*KUL= kan je nooit met schakel naar TEW, enkel met voorbereidingsprogramma

websites
http://www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/opleidingen/N/index.htm
http://www.ugent.be/nl/onderwijs/aanbod/opleidingen/schakel.htm
http://www.vub.ac.be/infoover/onderwijs/bama/schakelprogramma.html