spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
Onderzoeksmanager

Barbara Tan is als onderzoeksmanager academisering vanuit het departement onderzoek van de Universiteit Antwerpen mede verantwoordelijk voor de begeleiding van de academiseringsopdracht van de academiserende opleidingen van de hogescholen binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA). Het Structuurdecreet (2003) bepaalt immers dat ook de universiteit in dit academiseringsproces een verantwoordelijkheid heeft op te nemen. Deze taak behelst concreet ondermeer:
- het actief opvolgen van het academiseringsproces binnen de AUHA via de verschillende projectgroepen, de relatie met de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen
- beleidsvoorbereidend werk i.v.m. de academiseringsopdracht, het opnemen van een faciliterende en stimulerende rol in de contacten tussen de onderzoekers van de hogescholen enerzijds en deze van de universiteit anderzijds (bijvoorbeeld het helpen zoeken van onderzoekspartners, van promotoren voor doctoraten van vorsers vanuit de hogescholen …).
Tevens kan zij informatie en ondersteuning bieden in relatie tot de specifieke financieringskanalen die openstaan voor de hogescholen binnen de associatie: in het bijzonder de BOF-academiseringsprojecten en naar de toekomst toe de doctoraatsbeurzen (BOF-ID en de doctoraatsbeurzen specifiek voorbehouden voor vorsers vanuit de hogescholen vanuit het BOF en het IOF). Contact:
barbara.tan@ua.ac.be .