spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
wetenschapscommunicatie

 

Uitgangspunten en principes

Wetenschappers en onderzoekers worden door het grote publiek gezien als een betrouwbare bron van informatie over wetenschap. Zij moeten tegelijk ook voldoen aan hoge standaarden voor hun onderzoeks- en  onderwijsopdrachten.  Een grote tijdsinvestering in de derde academische opdracht – dienstverlening – is bijgevolg niet voor iedereen evident. De AUHA expertisecel wetenschapscommunicatie concentreert zich daarom in eerste instantie op de ondersteuning van wetenschappers en onderzoekers bij wetenschapscommunicatie, om hun tijdsinvestering zo efficiënt mogelijk te maken.  Door zo veel mogelijk van de administratieve en organisatorische belasting over te nemen wil de expertisecel intern de drempel tot wetenschapscommunicatie zo laag mogelijk maken.

Er zijn binnen de AUHA vele wetenschappers en onderzoekers actief met projecten en initiatieven, vaak al jarenlang. Vele van deze activiteiten hebben hun verdiensten bewezen, zij vormen een uitgebreid arsenaal aan beste praktijken. Het is de ambitie van de AUHA om deze activiteiten te bestendigen en zo mogelijk uit te breiden.

De AUHA expertisecel wetenschapscommunicatie wil maximaal samenwerken met andere actoren, om zo veel mogelijk synergieën te realiseren tussen bestaande expertise en op die manier de vorige 2 principes te helpen realiseren. De expertisecel gaat hierbij actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden om AUHA-wetenschappers te stimuleren en treedt hierbij op als aanspreekpunt (intern en extern) voor nieuwe ideeën en initiatieven rond wetenschapscommunicatie.


De AUHA instellingen organiseren activiteiten rond wetenschapscommunicatie vanuit hun eigen expertise, traditie en ervaring met doelgroepen. Deze bewegingsvrijheid wordt gecombineerd met een maximaal streven naar samenwerken met andere AUHA-partners en andere actoren van wetenschapscommunicatie.

> de webstek Wetenschapsbeleving van Universiteit Antwerpen


meer