spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

wetenschapscommunicatie

 

Uitgangspunten en principes

Wetenschappers en onderzoekers worden door het grote publiek gezien als een betrouwbare bron van informatie over wetenschap. Zij moeten tegelijk ook voldoen aan hoge standaarden voor hun onderzoeks- en  onderwijsopdrachten.  Een grote tijdsinvestering in de derde academische opdracht – dienstverlening – is bijgevolg niet voor iedereen evident. De AUHA expertisecel wetenschapscommunicatie concentreert zich daarom in eerste instantie op de ondersteuning van wetenschappers en onderzoekers bij wetenschapscommunicatie, om hun tijdsinvestering zo efficiënt mogelijk te maken.  Door zo veel mogelijk van de administratieve en organisatorische belasting over te nemen wil de expertisecel intern de drempel tot wetenschapscommunicatie zo laag mogelijk maken.

Er zijn binnen de AUHA vele wetenschappers en onderzoekers actief met projecten en initiatieven, vaak al jarenlang. Vele van deze activiteiten hebben hun verdiensten bewezen, zij vormen een uitgebreid arsenaal aan beste praktijken. Het is de ambitie van de AUHA om deze activiteiten te bestendigen en zo mogelijk uit te breiden.

De AUHA expertisecel wetenschapscommunicatie wil maximaal samenwerken met andere actoren, om zo veel mogelijk synergieën te realiseren tussen bestaande expertise en op die manier de vorige 2 principes te helpen realiseren. De expertisecel gaat hierbij actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden om AUHA-wetenschappers te stimuleren en treedt hierbij op als aanspreekpunt (intern en extern) voor nieuwe ideeën en initiatieven rond wetenschapscommunicatie.


De AUHA instellingen organiseren activiteiten rond wetenschapscommunicatie vanuit hun eigen expertise, traditie en ervaring met doelgroepen. Deze bewegingsvrijheid wordt gecombineerd met een maximaal streven naar samenwerken met andere AUHA-partners en andere actoren van wetenschapscommunicatie.

> de webstek Wetenschapsbeleving van Universiteit Antwerpen


Prioriteiten
 
AUHA stelt voor wetenschapscommunicatie prioriteiten voorop op het vlak van:

Soorten projecten
Hier kiest de AUHA bewust voor medewerking aan bestaande projecten (eigen projecten of die van andere actoren) die hun nut en diensten hebben bewezen, boven de uitbouw van bijkomende, nieuwe projecten. Dit doet geen afbreuk aan het enthousiasme of de inzet om in te gaan op projectoproepen voor wetenschapscommunicatie: projecten die goedgekeurd worden na een dergelijke oproep en geen eenmalig karakter hebben, komen eveneens in aanmerking om door de expertisecel te worden ondersteund.

Doelgroepen
de AUHA wil met haar wetenschapscommunicatieprojecten vier groepen bereiken: 

  • Leerkrachten uit het secundair en het basisonderwijs: met evenementen die aansluiten op hun lesprogramma (schoolbezoeken, jeugdnamiddagen), met didactisch materiaal en met vorming. 
  • Leerlingen uit het secundair en het basisonderwijs: met de organisatie van evenementen in en buiten schoolverband (wetenschapsweek, brugproject voor het secundair onderwijs, kinderuniversiteit voor basis- en secundair onderwijs). 
  • Gezien de sociaal-economische kenmerken van de regio Antwerpen heeft de AUHA bij haar initiatieven rond wetenschapscommunicatie bijzondere aandacht voor kansengroepen. 
  • Groot publiek: met lezingen, debatten en het wetenschapsfeest.

Geografisch bereik
De activiteiten die de AUHA expertisecel aanbiedt, staan open voor deelnemers uit heel Vlaanderen. Niettemin ligt de focus hierbij op doelgroepen uit de provincie Antwerpen en het Waasland.