Onderzoek

AUHA-zaaifonds voor onderzoekssamenwerking

Het doel van het zaaifonds is duurzame samenwerking tussen onderzoekers van de AUHA te stimuleren, over de instellingen van de AUHA heen. De partners van de AUHA vinden het belangrijk om ook op het vlak van onderzoek intensiever samen te werken omdat:

  • onderzoek binnen de AUHA vaak complementair is en samenwerking versterkend kan werken.
  • onze kennismaatschappij om oplossingen vraagt voor steeds complexer wordende problemen.
  • wetenschappelijke ontwikkelingen zich vaak voordoen op die vlakken waar verschillende onderzoeksvelden elkaar raken.

Het AUHA-zaaifonds heeft als doel tijd en ruimte te creëren voor het uitwerken van een gezamenlijk aanvraagdossier bij een externe subsidieverstrekker.

Het is een competitieve oproep. Er wordt voor deze oproep 12 500 euro ter beschikking gesteld. Er wordt 1 project geselecteerd uit de aanvragen.

Het aanvraagdossier moet ten laatste op 30 juni 2022 ingediend zijn bij de AUHA.

Hier vind je meer informatie over de procedure en selectie. Je vindt hier ook het aanvraagdossier.

 

English version: more information on the procedure, selection  and the application form can be found here