TESTVOORBEELD KUNSTEN

ARTISTIEK ONDERZOEK  |  AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] o.l..v. Jonas Whistle  |  Koninklijk Conservatorium Antwerpen i.s.m. ARIA (UAntwerpen) [onderzoekslijnen] > Contemporary Brass > uitvoeringspraktijken [projectvoorbeeld] KOPERPOETSVALIDERING Op...

DUURZAME CHEMIE

PROJECTMATIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] o.l..v. Jeroen Geuens  |  Wetenschappen en technologie [onderzoekslijnen] > synthese van duurzame chemicaliën > valorisatie van nevenstromen (afvalstromen een tweede leven...

DUURZAME MOBILITEIT

PROJECTMATIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] o.l..v. Kris Martens  |  Wetenschappen en technologie [onderzoekslijnen] >duurzame brandstoffen voor verbrandingsmotoren, aandrijfsystemen en daarbij horende regelsystemen...

DATA DRIVEN STRATEGIES

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  AP HOGESCHOOL [expertisecentrum] Christophe Baekeland [onderzoekslijnen] > data driven (marketing) decision making > big data consulting > data mining > GDPR-advies [projectvoorbeeld] DATA DRIVEN MARKETING...

CORROSIE EN FOULING

ACADEMISCH ONDERZOEK  |  HOGERE ZEEVAARTSCHOOL [expertisecentrum] o.l..v. Kis De Baere en Geert Potters  |  Nautische wetenschappen [onderzoekslijnen] > Corrosie in de maritieme sector > Antifoulingstrategieën voor de maritieme sector > Pilootplatform in...