PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

[expertisecentrum] Content Marketing & Corporate Video

[onderzoekslijnen] > communicatiestrategie bepalen
> content marketing
> corporate video’s

[projectvoorbeeld] Allemaal content
Dit onderzoek brengt de markt van Vlaamse en Brusselse agentschappen (communicatie-, marketingbureaus en AV-producenten) in kaart en gaat na welke verschuivingen in functies (en bijhorende competenties) de voorbije jaren hebben plaatsgevonden.

[voorbeeld dienstverlening] Wervingscommunciatie Jeugzorg Emmaüs Antwerpen
Studenten Communicatiemanagement werkten een strategische communicatieplan uit voor wervingscommunicatie voor Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen. Daarne werkten de studenten een aantal communicatiemiddelen uit (film- en beeldmateriaal, lay-out vacatures…).

meer …