Samenwerkingen

Log!ville

Log!Ville is het landmark innovatiecentrum voor het logistieke ecosysteem.

In het demonstratiecentrum bevinden zich de nieuwste technologische ontwikkelingen voor de supply chain. Log!Ville beschikt bovendien over een ultramodern meeting centrum. Het is de ideale setting voor innovatieve samenwerking tussen starters, bedrijven en kennisinstellingen. De perfecte omgeving voor kennisdeling en co-creatie.

De AUHA heeft een partnerschap met Log!ville wat betekent dat studenten er terechtkunnen voor een studieplek, de co-creatieruimte of workshops. Op 25 oktober 2021 opende LogiVille bijvoorbeeld de deuren voor de laatstejaars Master studenten logistiek van KdG hogeschool. Zij ruilden hun schoolse omgeving in voor een bijzondere ervaring die aansluit op hun lessenpakket. Ze brachten een bezoek in het kader van het vak digitalisering en innovatie in de logistiek.

Voor meer informatie: www.logiville.be