De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen met haar partners
Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool en Karel de Grote Hogeschool
wil u alvast warm maken voor de feestelijke opening van het academiejaar 2021-2022
op donderdag 30 september om 10.30 uur in de Stadsschouwburg, Theaterplein 1, 2000 Antwerpen.

PROGRAMMA
VERWELKOMING
door Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen

TOESPRAAK
door studentenvertegenwoordigers Yune Paepe van de AP Hogeschool en Marloes Tholhuijsen van de Universiteit Antwerpen

TOESPRAAK
‘De grote verbinding?’ door Pascale De Groote, algemeen directeur van de AP Hogeschool Antwerpen

ACADEMISCHE REDE
‘De universiteit van morgen: over wetenschap en politiek’ door Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen

OPENING VAN HET ACADEMIEJAAR
door Jan van den Nieuwenhuijzen, voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vanaf 1 oktober 2021

Presentatie door Pien Louw, studente woordkunst van de AP Hogeschool Antwerpen
Artistieke omlijsting door studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, AP Hogeschool Antwerpen
Verwelkoming op het plein door de Antwerpse Studentenharmonie

LIVE STREAMING
Volg hier op 30 september om 10.20 uur het volledige programma via live streaming.


The chair of the Antwerp University Association, the rector of the University of Antwerp and the chairs of the AP University College, the Antwerp Maritime Academy and the Karel de Grote University College look forward to welcoming you on September 30th 2021, 10.30 a.m. for the formal opening of the academic year 2021-2022 at the Stadsschouwburg, Theaterplein 1, 2000 Antwerp.

PROGRAMME
WELCOME
by Bart De Wever, Mayor of Antwerp

SPEECH
by students Yune Paepe from the AP University College and Marloes Tholhuijsen from the University of Antwerp

SPEECH
‘De grote verbinding?’ by Pascale De Groote, General Director of the AP University College

ACADEMIC ADDRESS
‘De universiteit van morgen: over wetenschap en politiek’ by Herman Van Goethem, Rector of the University of Antwerp

OPENING OF THE ACADEMIC YEAR
by Jan van den Nieuwenhuijzen, Chair of the Antwerp University Association from 1 October 2021

Presentation by Pien Louw, student word art of the AP University College
Artistic accompaniment by students of the Royal Conservatoire of Antwerp, AP University College
Welcome by the Antwerp Student Brass Band

LIVE STREAMING
The entire opening session can be viewed online here through live streaming on 30 September from 10.20 a.m.