Wij zijn je oprecht dankbaar voor de bijna 17 jaar lange inzet en bijdrage aan onze associatie!

Georges was bijna 17 jaar lang de beleidssecretaris van de Associatie Antwerpen en zorgde als stille kracht achter de schermen voor de succesvolle opbouw en uitbouw van onze associatie. Dat onze associatie uitgroeide tot een voorbeeld van samenwerking in Vlaanderen, is grotendeels aan hem te danken. De vele collega’s die met hem samenwerkten en de opeenvolgende bestuursleden van onze instellingen kunnen getuigen dat Georges over een uitzonderlijk palet aan deskundigheden en vaardigheden beschikt, waardoor tal van projecten en initiatieven tot een goed einde werden gebracht.

Georges Goffin wordt opgevolgd door Isabelle De Ridder.