Onderwijs

Project studiekeuze kandidaat-studenten met een leefloon

 

Wie een leefloon ontvangt van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), kan onder voorwaarden een voltijdse studie volgen als onderdeel van een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie’ (GPMI). Dit is een schriftelijk contract tussen de kandidaat-student en het OCMW. Om de studies te kunnen starten, moet de kandidaat-student de studiekeuze voldoende kunnen motiveren.

Omdat de zoektocht naar een opleiding die je ligt niet altijd evident is, bieden we vanuit de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA), in samenwerking met Stad Antwerpen, ondersteuning bij het studiekeuzetraject aan.

 

 

Studiekeuzetraject

Het studiekeuzetraject bestaat uit vijf stappen

Stap 1: Algemene informatiesessie

Het traject start met een aangepaste informatiesessie over het hoger onderwijs en studiekeuzeprocessen. Meer informatie over deze sessies vind je bij ‘informatiesessies’.

 

Stap 2: Informeren, screening en opmaken van een studiekeuzedossier

Je verkent zelfstandig het bestaande studieaanbod en maakt een voorlopige studiekeuze.

Tijdens dezelfde periode gebruik je een screeninginstrument waarin interesses, competenties en studiemethoden worden getest. De resultaten kunnen je helpen bij het maken van de studiekeuze.

Je stelt een eerste versie van het studiekeuzedossier op. Meer informatie hierover vind je bij ‘studiekeuzedossier’.

Je bezorgt het studiekeuzedossier via mail naar saar.vandenheuvel@uantwerpen.be.

 

Stap 3: Individueel gesprek

Nadat je het studiekeuzedossier hebt ingediend, maken we een afspraak voor een gesprek over je studiekeuze. Tijdens dit gesprek krijg je advies en feedback over de gemaakte studiekeuze en het studiekeuzedossier.

We bespreken je studiehistoriek, interesses en motivatie en overlopen samen je studiekeuzedossier.

 

Stap 4: Herwerken studiekeuzedossier

Na het individueel gesprek krijg je tijd om aanpassingen te maken in je studiekeuzedossier. Wanneer je zeker bent dat je niets meer wil toevoegen of veranderen, bezorg je de definitieve versie van het dossier naar saar.vandenheuvel@uantwerpen.be.

 

Stap 5: Advies AUHA

Op basis van het ingediende dossier formuleert de AUHA een advies.

Informatiesessies

Voor kandidaat-studenten die in januari of februari willen starten met een opleiding, zullen er twee infosessies doorgaan in december.

We gaan in op:

 • Structuur hoger onderwijs
 • Studiepunten en leerkrediet
 • Studiekosten
 • Studiebegeleiding
 • Hoe de juiste keuze maken?
 • Verdere verloop studiekeuzetraject

De eerstvolgende informatiesessies zullen doorgaan op:

• Donderdag 2 december om 18 uur (online)
• Maandag 13 december om 18 uur (online)

Als je niet aanwezig kan zijn, kan je een opname van de informatiesessie (her)bekijken via deze link.

De wegbeschrijving naar de locatie van de fysieke informatiesessies vind je hier

Screening

Als onderdeel van de tweede stap van het studiekeuzetraject doorlopen alle deelnemers een screening aan de hand van het screeningsinstrument Columbus. Je kan je hiervoor registreren met je e-mailadres.

Columbus bestaat uit drie modules: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Deze modules testen je interesses, studiegedrag, kennis en vaardigheden. Na elke module krijg je feedback die je met ons kan delen. Bij het formuleren van een advies over je studiekeuze, houden we rekening met de resultaten van de screening.

Meer informatie over deze screening krijg je na de algemene informatiesessie.

Studiekeuzedossier

Wat is een studiekeuzedossier?

Bij het formuleren van een advies over je studiekeuze baseren we ons op het studiekeuzedossier dat je zelf opstelt. Het bestaat uit een verzameling van gegevens over je competenties en studiegedrag, alsook je motivatie om de gekozen studie te starten. Na het volgen van een informatiesessie stel je een eerste versie van dit dossier op. Aan het einde van het traject bezorg je een definitieve versie aan de AUHA. Dit studiekeuzedossier zullen we gebruiken om een advies over je studiekeuze te formuleren.

Onderdelen van het studiekeuzedossier:

 1. Studiehistoriek
 2. Studiekeuze
 3. Hoe tot deze studiekeuze gekomen?
 4. Motivatie studiekeuze
 5. Resultaten screening

Voor het opmaken van dit studiekeuzedossier vertrek je vanuit een word-sjabloon dat je na de informatiesessie zal ontvangen via mail.

Aanmelding

Maatschappelijk werkers bekijken samen met de kandidaat-studenten of ze al dan niet zullen deelnemen aan het studiekeuzetraject. Indien de kandidaat-student zal deelnemen, schrijft de maatschappelijk werker hen in voor het traject. Hiervoor sturen zij een mail naar saar.vandenheuvel@uantwerpen.be met daarin de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de kandidaat-student. Daarbij vermelden ze ook de datum van één van de informatiesessies waaraan de kandidaat-student zal deelnemen. Op deze datum start het traject.

Het is ook mogelijk om kandidaat-studenten enkel in te schrijven voor de algemene informatiesessies. Dit wordt dan apart vermeld in de aanmeldingsmail.

Contact

Saar Van den Heuvel
T 0496 30 28 51
E saar.vandenheuvel@uantwerpen.be