Onderwijs

Vluchtelingen, anderstalige nieuwkomers en THEA*

English version below

Het THEA-programma is een flexibel programma op maat gemaakt voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers met een hogeronderwijsperspectief georganiseerd door de vier instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Op die manier kunnen zij tijdens de eindfase van hun taaltraject Nederlands of tijdens hun inburgeringsprogamma al proeven van hoger onderwijs.

De deelnemers kunnen eenmalig een programma van ten hoogste 12 studiepunten volgen dat kan lopen over één of twee semesters van een academiejaar. De associatie wil daarmee kandidaat-studenten sneller en diepgaander laten kennismaken met hun geplande studie en hen zo beter voorbereid naar hun definitieve studiekeuze toeleiden.

Voor dit project wordt samengewerkt met ATLAS – Integratie & inburgering Antwerpen (stad Antwerpen). De screening en instroom van de kandidaten verloopt uitsluitend via ATLAS.

*THEA is een fictieve naam, maar kan acroniem zijn voor Try Higher Education Antwerp of Traject Hogere Educatie Antwerpen.

Verloop van een THEA programma

1 Selectie
Kandidaat-deelnemers worden geselecteerd door ATLAS op basis van hun hogeronderwijsperspectief. Zij doorlopen bij ATLAS een studie-oriënteringstraject en hebben een duidelijke studiekeuze. Uiteraard moeten ze voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie onder). Atlas maakt een overeenkomst op met de kandidaat.

2    Toeleiding naar de hogeronderwijsinstelling
Kandidaat-deelnemers worden doorverwezen naar de contactpersoon van de hogeronderwijsinstelling. Die contactpersoon organiseert een intakegesprek waaraan de kandidaat en de studentenbegeleider/studietrajectbegeleider van de beoogde opleiding deelnemen. Wederzijdse rechten en plichten worden toegelicht.

3    Samenstelling programma
Deelnemer en studentenbegeleider/studietrajectbegeleider overleggen over de invulling van het THEA-programma met concrete opleidingsonderdelen. Ook de administratieve opvolging komt daar ter sprake. De studentenbegeleider/studietrajectbegeleider contacteert de betrokken docenten en situeert de ‘extra-student’ binnen de opleiding voor hun onderwijs- en evaluatieactiviteiten. De instelling maakt een overeenkomst op met de kandidaat.

4    Doorlopen THEA-programma
De deelnemer participeert aan alle onderwijs- en evaluatieactiviteiten. De betrokken docenten bezorgen de deelnemer adequate informatie over de kwaliteit (niveau, voortgang, diepgang…) van zijn/haar studie, in het bijzonder in functie van studiekeuze en studierendement.

5    Definitieve instroom in hoger onderwijs in de meest geschikte opleiding na succesvolle taaltoets

Voorwaarden voor deelname

Om aan THEA te kunnen deelnemen, moet de kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • behoren tot de categorieën vluchteling of subsidiair beschermde of gezinshereniger met vluchteling of anderstalige nieuwkomer in een inburgeringsprogramma.
 • voldoen aan de diplomavoorwaarden voor hoger onderwijs. De hogeronderwijsinstelling heeft de noodzakelijke documenten gecontroleerd.
 • niveau B1 behaald hebben in het taaltraject Nederlands (respectievelijk niveau 3 in een universitair talencentrum of niveau 2.4 in een CVO) en ingeschreven zijn voor een hoger niveau.
 • door Atlas geselecteerd zijn als kandidaat met een hogeronderwijsperspectief.
 • bij Atlas een studie-oriënteringstraject hebben doorlopen.
Modaliteiten

THEA verloopt binnen de volgende afspraken:

 • Het programma wordt eenmalig toegestaan en kan lopen over één of twee semesters van één academiejaar. 
 • Het programma bevat ten hoogste 12 studiepunten, te bepalen in overleg met de opleiding.
 • De deelnemer wordt geregistreerd als gaststudent en krijgt toegang tot alle faciliteiten voor studenten.
 • De deelnemer participeert in principe aan alle onderwijs- en evaluatieactiviteiten.
 • Aan de deelname is geen inschrijvingsgeld verbonden.
 • De deelnemer wordt opgevolgd door een studentenbegeleider/studietrajectbegeleider.
 • De hogeronderwijsinstelling informeert Atlas over het verloop, mogelijke spanningsvelden en de afwerking van het programma.
 • Een deelnemer kan geen credits verwerven; tegelijkertijd maakt de deelnemer ook nog geen gebruik van het leerkrediet.
 • Deelname aan evaluaties (examens, toetsen, papers, etc.) is de regel. Er wordt feedback gegeven, maar geen quotering.
Contact

Contact voor toeleiding:

Refugees, non-native newcomers and THEA*

THEA is a flexible programme for refugees and non-native newcomers with higher education prospects. It is organised by the four institutions of the Antwerp University Association (Dutch: Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen or AUHA).

THEA allows refugees and non-native newcomers to get a taste of higher education during the final stages of the Dutch preparatory programme or during the integration process. The aim is to allow these prospective students to find out more about the study programme they would like to take, thus helping them to make a well-informed decision. The project is organised in cooperation with Atlas – Antwerp’s agency for civic integration (City of Antwerp). Selection and screening of candidates is exclusively conducted by Atlas.

Guidelines and Conditions

* THEA is a fictious name, but could serve as an acronym for ‘Try Higher Education in Antwerp’ or (in Dutch) ‘Traject Hogere Educatie Antwerpen’.