Onderwijs

Vluchtelingen en THEA*

Flexibel programma voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers met een hoger onderwijs perspectief.

De vier instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (zie onder) bieden vanaf het academiejaar 2017-2018 een programma op maat gemaakt voor vluchtelingen: THEA. Via THEA kunnen vluchtelingen tijdens de eindfase van hun taaltraject Nederlands al proeven van hoger onderwijs. De deelnemers kunnen eenmalig een programma van ten hoogste 12 studiepunten volgen dat kan lopen over één of twee semesters van een academiejaar.

De associatie wil daarmee kandidaat-studenten sneller en diepgaander laten kennismaken met hun geplande studie en hen zo beter voorbereid naar hun definitieve studiekeuze toeleiden.

Voor dit project wordt samengewerkt met ATLAS – Integratie & inburgering Antwerpen (stad Antwerpen).

Met ingang van januari 2019 wordt het THEA-programma opengesteld voor anderstalige nieuwkomers in een inburgeringsprogramma die educatief perspectief hebben en die voldoen aan de criteria van THEA. De screening en instroom van de kandidaten verloopt uitsluitend via ATLAS.

*THEA is een fictieve naam, maar kan acroniem zijn voor Try Higher Education Antwerp of Traject Hogere Educatie Antwerpen.

Verloop van een THEA programma

1 Selectie

      Kandidaat-deelnemers worden geselecteerd door ATLAS op basis van hun hogeronderwijsperspectief. Zij doorlopen bij ATLAS een studie-oriënteringstraject en hebben een duidelijke studiekeuze. Uiteraard moeten ze voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie onder). Atlas maakt een overeenkomst op met de kandidaat.

2    Toeleiding naar de hogeronderwijsinstelling

      Kandidaat-deelnemers worden doorverwezen naar de contactpersoon van de hogeronderwijsinstelling. Deze organiseert een intakegesprek waaraan de kandidaat en de studentenbegeleider/studietrajectbegeleider van de beoogde opleiding deelnemen. Wederzijdse rechten en plichten worden toegelicht.

3    Samenstelling programma

      Deelnemer en studentenbegeleider/studietrajectbegeleider overleggen over de invulling met opleidingsonderdelen in het THEA-programma. Ook de administratieve opvolging komt daar ter sprake. De studentenbegeleider/studietrajectbegeleider contacteert de betrokken docenten en situeert de ‘extra-student’ binnen de opleiding voor hun onderwijs- en evaluatieactiviteiten. De instelling maakt een overeenkomst op met de kandidaat.

4    Doorlopen THEA-programma

      De deelnemer participeert aan alle onderwijs- en evaluatieactiviteiten. De betrokken docenten bezorgen de deelnemer adequate informatie over de kwaliteit (niveau, voortgang, diepgang…) van zijn/haar studie, in het bijzonder in functie van studiekeuze en studierendement.

5    Definitieve instroom in hoger onderwijs in de meest geschikte opleiding na succesvolle taaltoets.

Voorwaarden voor deelname

De voorwaarden voor een vluchteling om deel te nemen aan THEA zijn als volgt:

–     De deelnemer behoort tot één van de volgende drie categorieën: vluchteling, subsidiair beschermde of gezinshereniger met vluchteling.

–     De deelnemer voldoet aan de diplomavoorwaarden voor hoger onderwijs en de desbetreffende documenten werden gecontroleerd door de betrokken hogeronderwijsinstelling.

–     De kandidaten hebben in hun taaltraject Nederlands het niveau B1 behaald (respectievelijk niveau 3 in een universitair talencentrum of niveau 2.4 in een CVO) en zijn ingeschreven voor een hoger niveau.

–     De kandidaten zijn door Atlas geselecteerd als kandidaten met een hogeronderwijsperspectief.

–     De kandidaten hebben bij Atlas een studie-oriënteringstraject doorlopen.

Modaliteiten

THEA verloopt binnen de volgende afspraken:

–     het programma wordt eenmalig toegestaan en kan lopen over één of twee semesters van één academiejaar;

–     het programma bevat ten hoogste 12 studiepunten, te bepalen in overleg met de opleiding;

–     de deelnemer wordt geregistreerd als gaststudent en krijgt toegang tot alle faciliteiten voor studenten;

–     de deelnemer participeert in principe aan alle onderwijs- en evaluatieactiviteiten;

–     aan de deelname is geen inschrijvingsgeld verbonden;

–     de deelnemer wordt opgevolgd door een studentenbegeleider/studietrajectbegeleider;

–     de hogeronderwijsinstelling informeert Atlas over het verloop, mogelijke spanningsvelden en de afwerking van het programma;

–     een deelnemer kan geen credits verwerven; tegelijkertijd maakt de deelnemer ook nog geen gebruik van het leerkrediet;

–     deelname aan evaluaties (examens, toetsen, papers, etc.) is de regel. Er wordt feedback gegeven, maar geen quotering.

Contact

–     Universiteit Antwerpen: Parul Goel – parul.goel@uantwerpen.be – T 03 265 31 91

–     AP Hogeschool Antwerpen: Kris Van Elsen – kris.vanelsen@ap.be  – T 03 220 58 21

–     Karel de Grote Hogeschool: Sylvie Campforts – sylvie.campforts@kdg.be – T 03 502 28 18

–     Hogere Zeevaartschool Antwerpen: Bea Wauters – bea.wauters@hzs.be – T 03 205 64 81

–     Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen: Veerle Van Houwenhove – veerle.vanhouwenhove@auha.be – T 03 265 30 56

Contact voor toeleiding:

–     ATLAS: Eveline Philippaerts – eveline.philippaerts@stad.antwerpen.be – T 03 338 70 16

Vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers

De partnerinstellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen werken intensief samen met betrekking tot het delen van expertise en kennis rond de thematiek van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers met als bedoeling te komen tot samenwerking en tot het ontplooien en faciliteren van beleidsontwikkeling naar de instellingen.

Een belangrijke realisatie is THEA, een flexibel programma voor vluchtelingen met een hoger onderwijs perspectief. THEA is een fictieve naam, maar kan acroniem zijn voor Try Higher Education Antwerp of Traject Hogere Educatie Antwerpen.

Vanaf het academiejaar 2017-2018 bieden de vier instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen – Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool, Karel de Grote Hogeschool – het THEA-programma aan. Via THEA kunnen vluchtelingen tijdens de eindfase van hun taaltraject Nederlands al proeven van hoger onderwijs. De deelnemers kunnen eenmalig een programma van ten hoogste 12 studiepunten volgen dat kan lopen over één of twee semesters van een academiejaar.

De associatie wil daarmee kandidaat-studenten sneller en diepgaander laten kennismaken met hun geplande studie en hen zo beter voorbereid naar hun definitieve studiekeuze toeleiden.

Voor dit project wordt samengewerkt met ATLAS – Integratie & inburgering Antwerpen (stad Antwerpen).

Met ingang van januari 2019 wordt het THEA-programma opengesteld voor anderstalige nieuwkomers in een inburgeringsprogramma die educatief perspectief hebben en die voldoen aan de criteria van THEA. De screening en instroom van de kandidaten verloopt uitsluitend via ATLAS.

Informatie over THEA vindt u hierboven.