PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

[expertisecentrum] Zorg en welzijn in grootstedelijke context

[onderzoekslijnen] > welzijn- en gezondheidsvraagstukken
> sociale en culturele diversiteit
> vernieuwende maatschappelijke processen en organisatiestructuren

[projectvoorbeeld] Life balance bij jongeren
Onderzoek naar een assessmentinstrument om de life balance van jongeren in kaart te brengen en naar een telecoaching-interventie voor de optimalisatie hiervan.

[voorbeeld dienstverlening] Maaltijdbeleving in woonzorgcentra
In dit onderzoek wensen we daarom een apart meetinstrument te  ontwikkelen dat gedetailleerder peilt naar het welbevinden omtrent maaltijden en het maaltijdgebeuren van ouderen in residentiële settings. Dit nieuwe meetinstrument wordt uitgetest in eenzelfde setting dan het vorige onderzoek, met name de woonzorgcentra van het OCMW te Sint-Niklaas.

meer …