Samenwerkingen

Bibliotheken

Reeds langere tijd is er een intense samenwerking tussen de bibliotheken van de partnerinstellingen van de associatie. Zo is er de gemeenschappelijke opbouw en toegankelijkheid van de catalogi, gezamenlijke abonnementen op (internationale) databanken, samenwerking met de bibliotheken van andere wetenschappelijke instellingen e.a. 

Studenten en personeel van de associatie hebben gratis toegang en ontleenmogelijkheden in de verschillende bibliotheken. Ook kunnen boeken uit de ene bibliotheek in een andere bibliotheek geconsulteerd worden. Meer info hierover vindt men in de volgende bibliotheken.

Studieplekken in Antwerpen

Ben je op zoek naar een studieplek in jouw buurt?

Op de website van Gate 15 vindt u een overzicht van mogelijke studieplekken in de bibliotheken in Antwerpen: www.gate15./studieruimte . 

Tutorial Informatievaardigheden

De AUHA-bibliotheken ontwikkelden een tutorial Informatievaardigheden. Deze online cursus informatievaardigheden is gericht op de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs, maar is ook bruikbaar voor andere geïnteresseerden die informatie willen leren zoeken en organiseren.

Tutorial Informatievaardigheden

AUHA gebruikersonderzoek bibliotheken

Het AUHA gebruikersonderzoek wil peilen naar de kennis, het gebruik en de appreciatie van de bibliotheken van de AUHA. Met de resultaten van het onderzoek gaan de bibliotheken telkens aan de slag om diensten en procedures te optimaliseren naar de wensen van onze gebruikers. 

De gebruikersonderzoeken vonden plaats in 2008, 2011 en 2014. Het rapport van het onderzoek van 2014 werd in 2015 gepubliceerd.  

Rapport AUHA gebruikersonderzoek 2014 
Rapport AUHA gebruikersonderzoek 2011 
Rapport AUHA gebruikersonderzoek 2008

Academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van de Vlaamse universiteiten werd de voorbije jaren doorgelicht door het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed. Het project bracht heel wat interessante feiten aan het licht over de aard, toestand en waarde van deze weinig gekende collecties. De resultaten van het project werden samengebracht in de publicatie “Balans en perspectief. Academisch erfgoed in Vlaanderen“.