Samenwerkingen

De werking van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen is gericht op het creëren van meerwaarde door samenwerking. De Associatie wil mensen samenbrengen, uitwisseling op gang brengen en partners ondersteunen met als doel hen te versterken: connect, share & support. Hiervoor gaat de Associatie ook samenwerkingen aan met externe partners. Denk aan volgende samenwerkingen:

Studiekeuze

StudyChat: Studiekeuzeondersteuning voor secundair onderwijs

Stel je voor dat alle jongeren meteen weten wat ze later willen worden en daarbij de juiste studiekeuze maken. Het zou niet alleen hen, maar ook ouders en leerkrachten heel wat tijd en zorgen besparen. Helaas loopt het bij de meeste jongeren net iets anders.

Lees verder

Kandidaat-studenten met een leefoon

Ontvang je een leefloon van het OCMW en wil je graag studeren? Twijfel je nog over je studiekeuze? Dan kan je in samenspraak met je maatschappelijk werker, een begeleidingstraject volgen bij de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Dit is een project gefinancierd door de stad Antwerpen.

Lees verder

Tutoraat

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen is in 2005 van start gegaan met het Tutoraatproject om sociaaleconomisch kwetsbare jongeren dezelfde kansen te geven als hun meer begunstigde leeftijdsgenoten. Daarnaast heeft het project als doel om de doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van leerbedreigde leerlingen te verbeteren.

Lees verder

Ondersteunen van studenten

STUVANT

STUVANT is het platform van de partnerinstellingen van de Associatie dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid rond studentenvoorzieningen.

Lees verder

TAKEOFFANTWERP

Het hoger onderwijs van vandaag moet studenten voorbereiden op een complexe, mondiale en snel evoluerende samenleving. Het stimuleren van ondernemingszin en ondernemerschap is daarin een belangrijke component.

Lees verder

Student & Antwerp (STAN)

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen participeert, samen met de stad Antwerpen en het Algemeen Studentenoverleg Antwerpen (ASO), in STAN. Dat doen ze al sinds ze het oprichtten in 2008. Het stedelijk agentschap STAN ondersteunt een hele rits activiteiten en producten om Antwerpen zowel nationaal als internationaal op de kaart te zetten als volwaardige studentenstad en stad voor hoger onderwijs

Lees verder

Bibliotheken

Reeds langere tijd is er een intense samenwerking tussen de bibliotheken van de partnerinstellingen van de associatie. Zo is er de gemeenschappelijke opbouw en toegankelijkheid van de catalogi, gezamenlijke abonnementen op (internationale) databanken, samenwerking met de bibliotheken van andere wetenschappelijke instellingen …

Lees verder

Versterken van het onderwijsbeleid

Internationalisering

De diensten internationalisering van de AUHA bundelen de krachten om internationale studenten warm te maken voor Antwerpen, hen welkom te heten en hen bij elke stap van hun verblijf te begeleiden. Daarnaast coördineert iedere instelling de eigen studenten- en docentenmobiliteit.

Lees verder

Expertisenetwerk Lerarenopleiding (LEA)

Binnen de AUHA delen de lerarenopleidingen hun expertise. Daarnaast gaan ze in gesprek met het werkveld met het oog op meer afstemming en om concrete problemen samen aan te pakken.

Lees verder

Met de stad Antwerpen

Met ruim 93% van alle Antwerpse studenten is de Associatie veruit de belangrijkste gesprekspartner voor de stad met betrekking tot hoger onderwijs. De voorbije jaren groeiden daaruit een bijzonder grote reeks van samenwerkingsverbanden.

Lees verder

Met het werkveld

De Associatie Universiteit & Hogescholen gaat in gesprek met het werkveld om zo werkveld en hoger onderwijs dichterbij elkaar te brengen. Dat is waar ons Genius-project voor staat.

Lees verder

Diversiteit

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen werkt samen opdat alle studenten zich thuis zouden voelen aan onze instellingen.

Lees verder

Samenwerking in het kader van FTI

De Associatie Universiteit & Hogescholen is als superband op 23 en 24 maart aanwezig op het Slotfestival van FTI! Ontdek hieronder onze volledige line-up!

Lees verder

In de kijker

Lunch, Learn & Connect – 13 June 2024

Lunch, Learn & Connect – 13 June 2024

The International Projects Platform is excited to invite you for the Lunch, Learn & Connect, an inspiring event for lecturers and researchers from the AUHA-Partners: Antwerp Maritime Academy | AP University of Applied Sciences and Arts Antwerp | KdG University of Applied Sciences and Arts |University of Antwerp to collaborate, share insights, and exchange best practices […]

AUHA was op het FTI Slotfestival!

AUHA was op het FTI Slotfestival!

Van 15 tot en met 24 maart stond Vlaanderen volledig in het teken van technologie en innovatie. Hét hoogtepunt van Tien dagen Tech? Dat beleefden we met de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen tijdens het grootse Slotfestival van FTI (Flanders Technology & Innovation) op zaterdag 23 en zondag 24 maart. Want toen werden het Sportpaleis […]

AUHA op het slotfestival FTI op 23 en 24 maart 2024

AUHA op het slotfestival FTI op 23 en 24 maart 2024

Nu al zin in het festivalseizoen?Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool, Antwerp Maritime Academy (HZS) en Karel de Grote Hogeschool stellen samen als superband AUHA op het slotfestival van FTI (Flanders Technology & Innovation) voor wat er broeit in onze belangrijkste sectoren. Zo kom je te weten hoe de technologie die we morgen allemaal gebruiken, vandaag al […]

Bekijk alle artikels