Samenwerkingen

De werking van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen is gericht op het creëren van meerwaarde door samenwerking. De Associatie wil mensen samenbrengen, uitwisseling op gang brengen en partners ondersteunen met als doel hen te versterken: connect, share & support. Hiervoor gaat de Associatie ook samenwerkingen aan met externe partners.

Samenwerkingen rond studiekeuze

StudyChat: Studiekeuzeondersteuning voor secundair onderwijs

Stel je voor dat alle jongeren meteen weten wat ze later willen worden en daarbij de juiste studiekeuze maken. Het zou niet alleen hen, maar ook ouders en leerkrachten heel wat tijd en zorgen besparen. Helaas loopt het bij de meeste jongeren net iets anders.

Lees verder

Kandidaat-studenten met een leefoon

Ontvang je een leefloon van het OCMW en wil je graag studeren? Twijfel je nog over je studiekeuze? Dan kan je in samenspraak met je maatschappelijk werker, een begeleidingstraject volgen bij de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Dit is een project gefinancierd door de stad Antwerpen.

Lees verder

Tutoraat

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen is in 2005 van start gegaan met het Tutoraatproject om sociaaleconomisch kwetsbare jongeren dezelfde kansen te geven als hun meer begunstigde leeftijdsgenoten. Daarnaast heeft het project als doel om de doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van leerbedreigde leerlingen te verbeteren.

Lees verder

Samenwerkingen rond het ondersteunen van studenten

STUVANT

STUVANT is het platform van de partnerinstellingen van de Associatie dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid rond studentenvoorzieningen.

Lees verder

TAKEOFFANTWERP

Het hoger onderwijs van vandaag moet studenten voorbereiden op een complexe, mondiale en snel evoluerende samenleving. Het stimuleren van ondernemingszin en ondernemerschap is daarin een belangrijke component.

Lees verder

Student & Antwerp (STAN)

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen participeert, samen met de stad Antwerpen en het Algemeen Studentenoverleg Antwerpen (ASO), in STAN. Dat doen ze al sinds ze het oprichtten in 2008. Het stedelijk agentschap STAN ondersteunt een hele rits activiteiten en producten om Antwerpen zowel nationaal als internationaal op de kaart te zetten als volwaardige studentenstad en stad voor hoger onderwijs

Lees verder

Bibliotheken

Reeds langere tijd is er een intense samenwerking tussen de bibliotheken van de partnerinstellingen van de associatie. Zo is er de gemeenschappelijke opbouw en toegankelijkheid van de catalogi, gezamenlijke abonnementen op (internationale) databanken, samenwerking met de bibliotheken van andere wetenschappelijke instellingen …

Lees verder

Samenwerkingen rond het versterken van het onderwijsbeleid

Internationalisering

De diensten internationalisering van de AUHA bundelen de krachten om internationale studenten warm te maken voor Antwerpen, hen welkom te heten en hen bij elke stap van hun verblijf te begeleiden. Daarnaast coördineert iedere instelling de eigen studenten- en docentenmobiliteit.

Lees verder

Expertisenetwerk Lerarenopleiding (LEA)

Binnen de AUHA delen de lerarenopleidingen hun expertise. Daarnaast gaan ze in gesprek met het werkveld met het oog op meer afstemming en om concrete problemen samen aan te pakken.

Lees verder

Samenwerking met de stad Antwerpen

Met ruim 93% van alle Antwerpse studenten is de Associatie veruit de belangrijkste gesprekspartner voor de stad met betrekking tot hoger onderwijs. De voorbije jaren groeiden daaruit een bijzonder grote reeks van samenwerkingsverbanden.

Lees verder

Samenwerking met het werkveld

De Associatie Universiteit & Hogescholen gaat in gesprek met het werkveld om zo werkveld en hoger onderwijs dichterbij elkaar te brengen. Dat is waar ons Genius-project voor staat.

Lees verder

In de kijker

Lunchworkshop – Hoe omgaan met wereldconflicten in een superdiverse studentengroep?

Lunchworkshop – Hoe omgaan met wereldconflicten in een superdiverse studentengroep?

19 maart 2024 – 12u tot 14u Hoe als docent omgaan met uitdagende uitspraken en thema’s in een superdiverse lesgroep? Hoe instant reageren op heftige uitspraken in de les, zodat de les niet ontploft maar je er pedagogisch-verbindend mee aan de slag kan gaan? In deze hands-on lunchworkshop werken we rond 6 tips en Eerste […]

LIO-Charter

LIO-Charter

De LIO-trajecten zijn een krachtig instrument in de strijd tegen het lerarentekort. Het statuut kan zij-instromers aantrekken en aanzetten om voor het beroep van leraar te kiezen. Onderweg haken echter heel wat studenten af. De associatie heeft daarom samen met haar partners en het werkveld een charter uitgewerkt waarin de engagementen van de verschillende partners in Antwerpen opgelijst werden opdat de ondersteuning en begeleiding van de LIO zo optimaal mogelijk gebeurt.

Grote behoefte aan blijvende nascholing onder leerkrachten

Grote behoefte aan blijvende nascholing onder leerkrachten

Leerkrachten willen blijvend bijleren en dan het liefst samen met het schoolteam, dat zijn de belangrijkste bevindingen van een onderzoek dat Karel de Grote Hogeschool samen met AP Hogeschool uitvoerde onder duizend Antwerpse leerkrachten, directies en ondersteuners. Werken rond de individuele behoeften en capaciteiten van kinderen en welzijn en klasmanagement zijn de onderwerpen waarover ze […]

Bekijk alle artikels