Tutoraat

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen is in 2005 van start gegaan met het Tutoraatproject om sociaaleconomisch kwetsbare jongeren dezelfde kansen te geven als hun meer begunstigde leeftijdsgenoten. Daarnaast heeft het project als doel om de doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van leerbedreigde leerlingen te verbeteren.

Tutoraat is een werking waarbij tutoren wekelijkse ondersteuning bieden aan leerlingen uit het 4de, 5de en 6de jaar secundair onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met de hogescholen die deel uitmaken van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA): de Universiteit Antwerpen, de AP Hogeschool Antwerpen, de Antwerp Maritime Academy (HZS) en de Karel de Grote Hogeschool.

De tutoren zijn studenten uit bovenvermelde partnerinstellingen die hun eerste jaar hoger onderwijs succesvol achter de rug hebben. Ter voorbereiding op hun taak krijgen ze een vorming van één dag met verschillende workshops. Per gegeven bijeenkomst krijgen ze een vrijwilligersvergoeding voor hun engagement.

Wat startte als een kleinschalig project in vijf secundaire scholen, is doorheen de jaren steeds verder gegroeid. Er wordt samengewerkt met meer scholen en Tutoraat ontwikkelt steeds sterkere wortels in het Antwerpse onderwijslandschap. De professionalisering gaat erop vooruit om zo nog beter te kunnen inspelen op de noden en verder kwalitatief te groeien. We zijn trots op de evolutie die Tutoraat de afgelopen jaren heeft gekend en op de duidelijke resultaten die we zien. Er is een goede samenwerking met de betrokken partners en zowel leerlingen (tutees) als studenten (tutoren) kunnen hier de vruchten van plukken.