Onderwijs

Samenwerken om een aantrekkelijk hogeronderwijsnetwerk in Antwerpen uit te bouwen: dat doet de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Hiervoor werken de partnerinstellingen een opleidingsaanbod uit dat voldoende aansluit- en doorstroommogelijkheden bevat. Ze volgen daarnaast het Vlaamse hogeronderwijsbeleid op en delen kennis op vlak van onderwijspraktijk. Ook zij-instromers* worden niet vergeten: de partnerinstellingen werken voor hen specifieke procedures uit.

* Zij-instromers: studenten die niet meteen na hun secundaire opleiding instromen in het hoger onderwijs, maar al arbeidservaring hebben of een andere opleiding volgden.

Onderwijsbeleid

Het doel van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen is uitgroeien tot een centrum van eigentijds en studentgericht onderwijs, door expertise rond onderwijsontwikkeling uit te breiden en ter beschikking te stellen. De werkgroep Onderwijs van de Associatie volgt daarom de meest recente ontwikkelingen op de voet en bereidt beslissingen rond onderwijs en onderwijsbeleid voor.

Schakelprogramma’s

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen biedt de student een breed studieaanbod aan. Schakel- en voorbereidingsprogramma’s linken de verschillende opleidingen en instellingen.

Lees verder

THEA: voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers

Het THEA-programma (kan staan voor Try Higher Education Antwerp of Traject Hogere Educatie Antwerpen, maar is een fictieve naam) is een flexibel programma op maat, gemaakt voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers met een hogeronderwijsperspectief.

Lees verder

EVC (erkenning van eerder verworven competenties)

In onze samenleving kunnen en kennen mensen allerlei dingen die ze ergens in de loop van hun leven hebben opgedaan, maar waarvoor ze geen studiebewijs kunnen voorleggen. Het hoger onderwijs kan deze kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes erkennen, zodat deze ervaringen meer bruikbaar kunnen worden. Als je […]

Lees verder

pAT-procedure: procedure Afwijkende Toelating hoger onderwijs

Heb je geen diploma secundair onderwijs, maar wil je toch starten in het hoger onderwijs? Dat kan als je slaagt voor de pAT. Er zijn verschillende procedures voor de toelating tot een graduaatsopleiding en een bacheloropleiding.

Lees verder

Studiekeuze kandidaat-studenten met een leefloon

Wie een leefloon ontvangt van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), kan onder voorwaarden een voltijdse studie volgen als onderdeel van een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie’ (GPMI). Dit is een schriftelijk contract tussen de kandidaat-student en het OCMW.

Lees verder

LEA – Expertisenetwerk Lerarenopleiding Antwerpen

De lerarenopleidingen van de AUHA wisselen goede praktijkvoorbeelden uit en pakken samen met het werkveld concrete problemen aan.

Lees verder

In de kijker

Stage- en Jobbeurs Sociaal Werk 2024

Stage- en Jobbeurs Sociaal Werk 2024

Dinsdag 7 mei 2024 | AP Hogeschool, campus Spoor Noord Ook dit academiejaar zorgden de opleidingen Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool, de AP Hogeschool en Universiteit Antwerpen voor een meer dan geslaagde editie van de stage- en jobbeurs Sociaal Werk in Antwerpen. Dit keer vond de beurs plaats op de campus Spoor […]

EVC-vorming voor beoordelaars en -begeleiders

EVC-vorming voor beoordelaars en -begeleiders

Wanneer: op vrijdag 17 november 2023 van 10 tot 13 uurWaar: lokaal E.201 , Stadscampus UAntwerpen, Grote Kauwenberg 2, 2000 Antwerpen Intussen werken we al bijna 20 jaar met EVC in het hoger onderwijs. Na de eerste piek merken we dat er in onze associatie jaarlijks tussen de dertig en veertig dossiers worden opgestart.  Aandacht […]

LIO-Charter

LIO-Charter

De LIO-trajecten zijn een krachtig instrument in de strijd tegen het lerarentekort. Het statuut kan zij-instromers aantrekken en aanzetten om voor het beroep van leraar te kiezen. Onderweg haken echter heel wat studenten af. De associatie heeft daarom samen met haar partners en het werkveld een charter uitgewerkt waarin de engagementen van de verschillende partners in Antwerpen opgelijst werden opdat de ondersteuning en begeleiding van de LIO zo optimaal mogelijk gebeurt.

Bekijk alle artikels