EVC (erkenning van eerder verworven competenties)

Algemeen

In onze samenleving kunnen en kennen mensen allerlei dingen die ze ergens in de loop van hun leven hebben opgedaan, maar waarvoor ze geen studiebewijs kunnen voorleggen. Het hoger onderwijs kan deze kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes erkennen, zodat deze ervaringen meer bruikbaar kunnen worden. Als je een EVC-procedure doorloopt, kan je een bewijs van bekwaamheid voor deze competenties krijgen. Hiermee kan je bijvoorbeeld vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen.

Eerder verworven competenties (EVC) kunnen door de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen erkend worden. Hiervoor doorloop je een procedure bij een van de partnerinstellingen.

Ter informatie: eerder verworven competenties zijn niet hetzelfde als eerder verworven kwalificaties (EVK). Dit zijn competenties waarvoor je wel een studiebewijs hebt gekregen. Dit studiebewijs kan je vaak gebruiken om vrijstellingen aan te vragen. Hiervoor moet je geen aparte procedure doorlopen, maar even contact opnemen met de universiteit of hogeschool waar je een opleiding volgt of wil volgen.

Procedure

Als je een EVC-procedure wil doorlopen, neem dan even contact op met de EVC-coördinator van de universiteit of hogeschool waar je dit wil doen. Die kan je verder helpen met de nodige formulieren en de te ondernemen stappen. Wil je het bewijs van bekwaamheid inzetten om vrijstellingen aan te vragen voor een specifieke opleiding, doorloop de EVC-procedure dan in de instelling die deze opleiding aanbiedt.

De EVC-procedure bestaat uit een aantal stappen, waarvan de belangrijkste het intakegesprek, het maken van het portfolio en het beoordelingsgesprek zijn. Er is een voorjaars- en een najaarsprocedure waarin specifieke deadlines en termijnen bepaald zijn.

Stappen van de EVC-procedure voor bachelor en master:
1. Aanvraag intakegesprek
a. in de voorjaarsprocedure: vóór 1 februari
b. in de najaarsprocedure: vóór 1 september
2. Intakegesprek
3. Inschrijven
a. in de voorjaarsprocedure: vóór 1 maart
b. in de najaarsprocedure: vóór 1 oktober
4. Indienen portfolio
a. in de voorjaarsprocedure: vóór 1 mei
b. in de najaarsprocedure: vóór 1 december
5. Beoordelingsgesprek
6. Besluit van het bekwaamheidsonderzoek
a. in de voorjaarsprocedure: vóór 19 juni
b. in de najaarsprocedure: vóór 16 februari

Het volledige schematische overzicht van de procedure vind je hier.

De EVC-procedure voor graduaatsopleidingen is gelijkaardig, maar de deadlines en termijnen wijken licht af van die van de bachelor en master. Hier vind je een volledig schematisch overzicht van de procedure voor graduaatsopleidingen.

Documenten

Hieronder vind je de belangrijkste documenten met betrekking tot de EVC-procedure.

Concept en procedure

Dit document beschrijft de achtergrond en de uitwerking van de procedure binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.

Download PDF
Reglement

Dit is de officiële reglementering voor alle fases in het EVC-proces. Het reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen op 21 maart 2018, na een eerste individuele goedkeuring door de partnerinstellingen.

Download PDF
Procedure en termijnen bachelor- en masteropleiding

Dit document bevat de schematische weergave voor de basisprocedure en de termijnen voor de voorjaars- en najaarsprocedure voor wat betreft de EVC voor bachelor- en masteropleidingen.

Download PDF
Procedure en termijnen graduaatsopleiding

Dit document bevat de schematische weergave voor de basisprocedure en de termijnen voor de voorjaars- en najaarsprocedure voor wat betreft de EVC voor graduaatsopleidingen.

Download PDF
Handleiding kandidaat

Dit document beschrijft de werkwijze voor het opstellen van het portfolio. Bij het consulteren van dit document zijn de documenten ‘EVC- Opdracht Portfolio’ en ‘EVC – Reglement’ noodzakelijk.

Download PDF
Opdracht portfolio

Dit document begeleidt een goed voorbereide en doelmatige aanpak van de portfolio-opdracht. Let in het bijzonder op de verschillende manieren van zelfevaluatie.

Download PDF
Kostprijs vanaf academiejaar 2014-2015

De kostprijs voor een EVC-procedure kan jaarlijks aangepast worden. De laatste aanpassing vind je in dit addendum.

Download PDF
Handleiding beoordelaar en begeleider

Dit document bevat een aantal goede praktijken en valkuilen die begeleiders en beoordelaars van de EVC-procedure kunnen raadplegen. De Associatie organiseert in het najaar van 2023 een opleiding voor beoordelaars. Meer informatie hierover bij de EVC-coördinatoren of via isabelle.deridder@auha.be

Download PDF

Coördinatoren in de partnerinstellingen

AP Hogeschool Antwerpen
Kris Van Elsen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
T 03 220 58 21
E kris.vanelsen@ap.be  
www.ap.be

Antwerp Maritime Academy (HZS)
Bea Wauters
Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen
T 03 205 64 36
E bea.wauters@hzs.be
www.amacademy.be

Karel de Grote Hogeschool
Maaike Vos
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
T 03 502 27 67 
maaike.vos@kdg.be
www.kdg.be

Universiteit Antwerpen
Sabine Devriendt
Stadscampus, Blindestraat 14
2000 Antwerpen
T 03 265 49 27
sabine.devriendt@uantwerpen.be
www.uantwerpen.be