Onderwijs

Erkenning van eerder verworven competenties (EVC)   

Nogal wat mensen in onze samenleving kennen en kunnen allerlei dingen die zij ergens in de loop van hun leven hebben opgedaan. Het hoger onderwijs kan deze kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes erkennen. Zo kunnen deze ervaringen bruikbaar gemaakt worden. Deze verworven competenties kunnen leiden tot een bewijs van bekwaamheid waarmee je bijvoorbeeld vrijstellingen kan aanvragen voor opleidingsonderdelen in een bepaalde opleiding.

Eerder verworven competenties (EVC) kunnen door de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen erkend worden. Daarvoor doorloopt de kandidaat een procedure bij één van de instellingen voor hoger onderwijs, aangesloten bij deze associatie. 

English version: Recognition of Prior Learning (RPL)

EVC-coördinatoren in de instellingen

AP Hogeschool Antwerpen
Kris Van Elsen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen

T 03 220 58 21
E kris.vanelsen@ap.be  
www.ap.be

Hogere Zeevaartschool
Bea Wauters
Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen

T 03 205 64 36
E bea.wauters@hzs.be
www.hzs.be

Karel de Grote Hogeschool
Dorien Jansen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen

T 03 502 23 33
E dorien.jansen@kdg.be
www.kdg.be

Universiteit Antwerpen
Sabine Devriendt
Stadscampus, Blindestraat 14
2000 Antwerpen

T 03 265 49 27
sabine.devriendt@uantwerpen.be
www.uantwerpen.be

Algemene informatie over EVC

Hieronder vind je de verschillende afzonderlijke documenten die betrekking hebben op een EVC-procedure. Je vindt hier ook de gebundelde documenten voor de kandidaat en die voor de begeleider en beoordelaar.

EVC - concept en procedure

Dit document beschrijft de achtergrond en de uitwerking van de EVC-procedure binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Het evoceert de gedachtegang achter de keuzes voor deze procedure en schetst de verschillende fases.

EVC - reglement

Dit is de officiële reglementering voor alle fases in het EVC-proces, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw op 21 maart 2018. Eerder al hadden de instellingen van de associatie dit reglement individueel goedgekeurd.

EVC - procedure en termijnen bachelor en master opleiding

In dit document wordt de basisprocedure schematisch voorgesteld. Je vindt er ook een duidelijk overzicht van de termijnen voor de voorjaars- en najaarsprocedure.

EVC - procedure en termijnen graduaat opleiding

In dit document wordt de basisprocedure schematisch voorgesteld. Je vindt er ook een duidelijk overzicht van de termijnen voor de voorjaars- en najaarsprocedure.

EVC - handleiding kandidaat

Dit document beschrijft de werkwijze en de stappen die de kandidaat moet volgen bij het opmaken van het portfolio. Bij dit document horen ook de documenten ‘EVC-opdracht portfolio’ en ‘EVC-reglement’.

EVC- opdracht portfolio

Met dit document kun je goed voorbereid en doelmatig de portfolio-opdracht aanpakken. Let in het bijzonder op de verschillende manieren waarop je als kandidaat jezelf kan evalueren. Je kan dit gebruiken ter voorbereiding van de beoordeling. 

EVC - kostprijs vanaf academiejaar 2014-2015

De kostprijs voor een EVC-procedure kan jaarlijks aangepast worden aan de stijging van de consumptieprijzen. De laatste aanpassing vind je in dit addendum bij het reglement.

EVC - handleiding beoordelaar en begeleider

Begeleiders en beoordelaars van de EVC-procedure vinden in dit document een aantal goede praktijken en valkuilen.

General information about RPL

Many people in our society possess a variety of knowledge and abilities that they have acquired in the course of their lives. Such knowledge, skills, insight and attitudes can be recognised in higher education, thus making it possible to utilise these experiences. Such prior learning could potentially result in a competence certificate, which you could use to request exemptions for programme components (courses) within a particular educational programme.

The Antwerp University Association can recognise prior learning (RPL) and deliver a competence certificate. In order to obtain such a certificate, the candidate will enroll in an RPL-procedure at one the higher education institutions that are part of the Antwerp Association.

Below you will find all documents related to the RPL-procedure and all documents provided for the candidate and the supervisor.

RPL - concept and procedure

RPL - regulations

RPL - procedure and time frames (bachelor - master)

RPL - manual for the candidate

RPL - portfolio assignment

RPL - key points in the assessment process

RPL - glossary