THEA: voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers

Het THEA-programma (kan staan voor Try Higher Education Antwerp of Traject Hogere Educatie Antwerpen, maar is een fictieve naam) is een flexibel programma op maat, gemaakt voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers met een hogeronderwijsperspectief. Zo kunnen ze al tijdens de eindfase van hun taaltraject Nederlands of tijdens hun inburgeringsprogramma proeven van hoger onderwijs. Het programma wordt georganiseerd door de vier instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.

De deelnemers kunnen eenmalig een programma van maximaal twaalf studiepunten volgen. Dat programma loopt over één of twee semesters van een academiejaar. Zo maken de deelnemers sneller en diepgaander kennis met hun geplande studie en zijn ze beter voorbereid op het maken van hun definitieve studiekeuze.

Voor dit project werkt de Associatie samen met Atlas – Integratie & inburgering Antwerpen (Stad Antwerpen). De screening en instroom van de deelnemers verloopt uitsluitend via Atlas.

Verloop

Selectie

Kandidaat-deelnemers worden geselecteerd door Atlas op basis van hun hogeronderwijsperspectief. Ze doorlopen er een studie-oriënteringstraject en hebben een duidelijke studiekeuze. Ze moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden, zie verder onder ‘THEA-programma: Voorwaarden voor deelname’. Atlas maakt een overeenkomst op met de kandidaat.

Toeleiding naar de hogeronderwijsinstelling

Na doorverwijzing naar de contactpersoon van de hogeronderwijsinstelling, vindt een intakegesprek plaats. Hier nemen zowel de kandidaat als de studentenbegeleider/studietrajectbegeleider van de beoogde opleiding aan deel. De wederzijdse rechten en plichten worden uitgelegd.

Samenstelling programma

De deelnemer en de studentenbegeleider/studietrajectbegeleider overleggen over de invulling van het THEA-programma met concrete opleidingsonderdelen. De administratie komt ter sprake en de docenten van de betrokken opleiding worden ingelicht. De instelling maakt een overeenkomst op met de deelnemer.

Doorlopen THEA-programma

De deelnemer doet mee met alle onderwijs- en evaluatieactiviteiten. De docenten bezorgen de deelnemer alle informatie over de kwaliteit van diens studie, in het bijzonder in functie van studiekeuze en studierendement.

Definitieve instroom in hoger onderwijs

Na een succesvolle taaltoets kan de deelnemer starten in de meest geschikte opleiding.

THEA-programma: Voorwaarden voor deelname

Om aan THEA te kunnen deelnemen, moet de kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Behoren tot de categorieën vluchteling of subsidiair beschermde of gezinshereniger met vluchteling of anderstalige nieuwkomer in een inburgeringsprogramma;
 • Voldoen aan de diplomavoorwaarden voor hoger onderwijs. De hogeronderwijsinstelling heeft de noodzakelijke documenten gecontroleerd;
 • Niveau B1 gehaald hebben in het taaltraject Nederlands (respectievelijk niveau 3 in een universitair talencentrum of niveau 2.4 in een CVO) en ingeschreven zijn voor een hoger niveau;
 • Door Atlas geselecteerd zijn als kandidaat met een hogeronderwijsperspectief;
 • Bij Atlas een studie-oriënteringstraject hebben doorlopen.

THEA-programma: Modaliteiten

THEA verloopt binnen de volgende afspraken:

 • Het programma wordt eenmalig toegestaan en kan lopen over één of twee semesters van één academiejaar;
 • Het programma bevat ten hoogste twaalf studiepunten, te bepalen in overleg met de opleiding;
 • De deelnemer wordt geregistreerd als gaststudent en krijgt toegang tot alle faciliteiten voor studenten;
 • De deelnemer participeert in principe aan alle onderwijs- en evaluatieactiviteiten;
 • Aan de deelname is geen inschrijvingsgeld verbonden;
 • De deelnemer wordt opgevolgd door een studentenbegeleider/studietrajectbegeleider;
 • De hogeronderwijsinstelling informeert Atlas over het verloop, mogelijke spanningsvelden en de afwerking van het programma;
 • Een deelnemer kan geen credits verwerven; tegelijkertijd maakt de deelnemer ook nog geen gebruik van het leerkrediet;
 • Deelname aan evaluaties (examens, toetsen, papers, etc.) is de regel. Er wordt feedback gegeven, maar geen quotering.

Contact

Universiteit Antwerpen: Parul Goel – parul.goel@uantwerpen.be – T 03 265 31 91
AP Hogeschool Antwerpen: Kris Van Elsen – kris.vanelsen@ap.be  – T 03 220 58 21
Karel de Grote Hogeschool: Sylvie Campforts – sylvie.campforts@kdg.be – T 03 502 28 18
Antwerp Maritime Academy (HZS): Bea Wauters – bea.wauters@hzs.be – T 03 205 64 81

AUHA: Saar Van den Heuvel – saar.vandenheuvel@auha.be – T 03 265 30 56

Contact voor toeleiding:
ATLAS: Eveline Philippaerts – eveline.philippaerts@stad.antwerpen.be – T 03 338 70 16

English version

THEA* is a flexible programme for refugees and non-native newcomers with higher education prospects. It is organised by the four institutions of the Antwerp University Association (Dutch: Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen or AUHA).

THEA allows refugees and non-native newcomers to get a taste of higher education during the final stages of the Dutch preparatory programme or during the integration process. The aim is to allow these prospective students to find out more about the study programme they would like to take, thus helping them to make a well-informed decision. The project is organised in cooperation with Atlas – Antwerp’s agency for civic integration (City of Antwerp). Selection and screening of candidates is exclusively conducted by Atlas.

* THEA is a fictious name, but could serve as an acronym for ‘Try Higher Education in Antwerp’ or (in Dutch) ‘Traject Hogere Educatie Antwerpen’.