Studiekeuze kandidaat-studenten met een leefloon

Algemene informatie

Wie een leefloon ontvangt van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), kan onder voorwaarden een voltijdse studie volgen als onderdeel van een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie’ (GPMI). Dit is een schriftelijk contract tussen de kandidaat-student en het OCMW. Om de studies te kunnen starten, moet de kandidaat-student de studiekeuze voldoende kunnen motiveren.

Omdat de zoektocht naar een opleiding die je ligt niet altijd evident is, bieden we vanuit de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA), in samenwerking met Stad Antwerpen, ondersteuning bij het studiekeuzetraject aan. Dit traject bestaat uit vier stappen:

1. Algemene informatiesessie

Een aangepaste infosessie over het hoger onderwijs en studiekeuzeprocessen. Zie verder bij ‘Informatiesessies’.

2. Informeren, screening en opmaken studiekeuzedossier

Zelfstandige verkenning van het bestaande studieaanbod en het maken van een voorlopige studiekeuze. Je gebruikt een screeninginstrument waarin interesses, competenties en studiemethodes worden getest. Je stelt een eerste versie van het studiekeuzedossier op. Zie verder bij ‘Studiekeuzedossier’. Je bezorgt het dossier via aicha.lannoo@uantwerpen.be

3. Individueel gesprek

Na indiening van het studiekeuzedossier, krijg je advies en feedback via een individueel gesprek op afspraak.

4. Advies van Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

De Associatie formuleert een advies over je studiekeuze op basis van je studiekeuzedossier en het individueel gesprek.

Informatiesessies

Tijdens deze sessies gaan we in op de structuur van het hoger onderwijs, de werking met studiepunten en leerkrediet, studiekosten en -begeleiding, hoe je een goede keuze maakt en hoe het studiekeuzetraject verder verloopt.

De volgende informatiesessies gaan door op:
. dinsdag 21 mei 2024 om 18 uur (online);
Maandag 3 juni 2024 om 17 uur 30 (online);
Woensdag 19 juni 2024 om 16 uur (Stadscampus, lokaal S.R.005, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen);
Vrijdag 28 juni 2024 om 18 uur (online).

De wegbeschrijving naar de locatie van de fysieke informatiesessies vind je hier.

Een opname van de digitale infosessie kan (her)bekeken worden via deze link.

Screening

Alle deelnemers van het studiekeuzetraject doorlopen een screening aan de hand van het instrument Columbus. Je registreert je hiervoor met je e-mailadres. Columbus bestaat uit drie modules, die je interesses, studiegedrag, kennis en vaardigheden testen. Bij het formuleren van een advies over je studiekeuze, houdt de Associatie rekening met de resultaten van de screening.

Heb je interesse in een graduaatsopleiding? Dan doorloop je een aparte screening.

Meer informatie hierover krijg je bij de informatiesessie, zie eerder bij ‘Informatiesessies’.

Studiekeuzedossier

Het advies van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen is gebaseerd op het studiekeuzedossier dat je zelf opstelt. Het omvat je competenties, studiegedrag en motivatie. Je stelt een eerste versie van het dossier op na het volgen van de informatiesessie. Je volgt het sjabloon dat je via e-mail krijgt. Aan het einde van het traject bezorg je de Associatie een definitieve versie.

Onderdelen van het studiekeuzedossier:

  • Studiehistoriek
  • Studiekeuze
  • Hoe tot deze studiekeuze gekomen?
  • Motivatie studiekeuze
  • Resultaten screening

Aanmelding

Een maatschappelijk werker bekijkt samen met de kandidaat-student of die al dan niet deelneemt aan het studiekeuzetraject. Indien de kandidaat-student deelneemt, schrijft de maatschappelijk werker in voor het traject via een e-mail naar aicha.lannoo@uantwerpen.be. In de e-mail moet de volgende informatie opgenomen worden:

  • Naam van de kandidaat-student;
  • Telefoonnummer van de kandidaat-student;
  • E-mailadres van de kandidaat-student;
  • Datum van de informatiesessie waaraan de kandidaat-student zal deelnemen en waarop het traject start;
  • Naam van de opleiding waarin de kandidaat-student geïnteresseerd is (indien van toepassing).

Het is mogelijk om kandidaat-studenten enkel in te schrijven voor een informatiesessie en niet voor het volledige traject. Gelieve dit dan te vermelden in de aanmeldingsmail.

Contactpersoon

Aicha Lannoo
T 0471 71 28 91
E aicha.lannoo@uantwerpen.be