TAKEOFFANTWERP

Het hoger onderwijs van vandaag moet studenten voorbereiden op een complexe, mondiale en snel evoluerende samenleving. Het stimuleren van ondernemingszin en ondernemerschap is daarin een belangrijke component.

TAKEOFFANTWERP is een project dat gericht is op het ondersteunen van student-ondernemers. Het ging van start in 2014 toen de AUHA en de stad Antwerpen hun krachten bundelden. Ondertussen kreeg het ook de steun van EFRO en VLAIO en sloten zich meerdere partners aan: de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, AP Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool, Universiteit Antwerpen, Antwerp Maritime Academy (HZS), SINC en VOKA. Samen willen ze het hoger onderwijs ondernemender te maken.

De werking van TAKEOFFANTWERP richt zich in de eerste plaats op studenten. Om hen beter te ondersteunen, betrekt TAKEOFFANTWERP ook het personeel uit het hoger onderwijs, de lokale overheid en het brede ondernemerslandschap. Daarnaast richt het project zich op alle ondernemende jongeren in Antwerpen en besteedt het ook steeds meer aandacht aan alumni.

TAKEOFFANTWERP positioneert zich in de quadrupel helix tussen de hogeronderwijsinstellingen, de lokale overheid, het bedrijfsleven (profit & social profit) en de samenleving (studenten, middenveldorganisaties, bevolkingsgroepen…). Daarmee sluit de werking aan op het ondernemend ecosysteem dat zich de laatste jaren in Antwerpen ontvouwt. De werking en ambitie van TAKEOFFANTWERP zijn gebaseerd op drie pijlers: inspireren, informeren en activeren.

Vanaf 1 december 2020 maakt TAKEOFFANTWERP deel uit van het ecosysteem voor jong ondernemen in Vlaanderen. VLAIO ondersteunt dit ecosysteem om ondernemerszin en ondernemerschap bij jongeren, en meer specifiek bij studenten, te stimuleren. Studenten kunnen in Antwerpen steeds beroep doen op extra ondersteuning om hun ondernemersdroom verder uit te werken. Via een uitgebreid activiteitenaanbod ontwikkelen studenten hun ondernemersvaardigheden en worden connecties gelegd met het brede ecosysteem.

VLAIO ondersteunt dit ecosysteem om ondernemerszin en ondernemerschap bij jongeren, en meer specifiek bij studenten, te stimuleren. Ontdek de projecten in andere studentensteden hier.