StudyChat: Studiekeuzeondersteuning voor secundair onderwijs

Stel je voor dat alle jongeren meteen weten wat ze later willen worden en daarbij de juiste studiekeuze maken. Het zou niet alleen hen, maar ook ouders en leerkrachten heel wat tijd en zorgen besparen. Helaas loopt het bij de meeste jongeren net iets anders. De enorme hoeveelheid aan mogelijkheden en de complexe structuur van het hoger onderwijs maken het er voor hen niet eenvoudiger op. Daarom probeer je als school je leerlingen de beste begeleiding te geven. Ben jij als leerkracht, coördinator of directie op zoek naar een goede manier om je leerlingen te begeleiden in dit proces? Dan delen we graag onze expertise via StudyChat, een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Zo zijn jij en je leerlingen helemaal mee met de laatste aanpassingen in het hoger onderwijs.

Doorheen drie gratis modules geven we bruikbare en onderbouwde ‘tips and tricks’ om een goede studiekeuze te maken. Niet alleen de mogelijkheden binnen het hoger onderwijs worden uitgelegd, maar we staan ook stil bij het keuzeproces. StudyChat is volledig opgebouwd rond de vragen waarmee leerlingen en ouders worstelen. In elke school leven echter andere vragen. We spelen daarop in en kunnen ons daaraan aanpassen. Zo kunnen we sessies inkorten, uitbreiden en verdiepen.

StudyChat werkt samen met het A’REA UP-programma van de stad Antwerpen. Ondanks intensieve samenwerkingen en gedeelde ambities blijft de ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen dubbel zo hoog in vergelijking met Vlaanderen. Elk schooljaar verlaten immers 1200 leerlingen (22%) de school zonder diploma. Deze problematiek is complex en kan enkel met een grootschalig en overkoepelend samenwerkingsproject aangepakt worden. Met het A’REA UP programma wil de stad Antwerpen, samen met het onderwijs en alle partners, zorgen dat meer kinderen en jongeren een kwalificatie behalen in het Antwerpse onderwijs. Meer informatie over A’REA UP vind je hier.