Bibliotheken

Reeds langere tijd is er een intense samenwerking tussen de bibliotheken van de partnerinstellingen van de associatie. Zo is er de gemeenschappelijke opbouw en toegankelijkheid van de catalogi, gezamenlijke abonnementen op (internationale) databanken, samenwerking met de bibliotheken van andere wetenschappelijke instellingen … Studenten en personeel van de Associatie hebben gratis toegang en ontleenmogelijkheden in de verschillende bibliotheken. Ook kunnen boeken uit de ene bibliotheek in een andere bibliotheek geconsulteerd worden. Meer info hierover vindt men in de volgende bibliotheken:

Om de twee jaar houdt de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen een gebruikersonderzoek. Dit onderzoek wil peilen naar de kennis, het gebruik en de appreciatie van de bibliotheken van de AUHA. Met de resultaten van het onderzoek gaan de bibliotheken telkens aan de slag om diensten en procedures te optimaliseren naar de wensen van onze gebruikers. Het laatste rapport lees je hier.