STUVANT

STUVANT is het platform van de partnerinstellingen van de Associatie dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid rond studentenvoorzieningen.

Dit beleid wordt gerealiseerd met veel warmte en zorg voor de Antwerpse student. Kernwoorden hierbij zijn solidariteit, vertrouwen, kwaliteit en duurzaamheid. Via de studentenvoorzieningen houdt STUVANT de vinger aan de pols bij de student: wat zijn de (nieuwe) noden voor studentenvoorzieningen? Wat zijn daar de efficiënte oplossingen voor? Om dit te concretiseren, zet STUVANT in op de opbouw en deling van expertise, de actieve ontwikkeling van producten, samenwerking en gemeenschappelijk beheer.

STUVANT werkt samen met lokale actoren aan de duurzame verankering in en met de stedelijke context. Door STUVANT gaan studentenvoorziening zich versterken en mee bouwen aan Antwerpen als fiere studentenstad. STUVANT wordt zo een forum voor de uitwisseling en toetsing van ideeën over het Vlaamse beleid rond studentenvoorzieningen.

STUVANT werkt aan:

Studentenhuisvesting: Kotweb

Kotweb is een unieke samenwerking tussen de stad Antwerpen, de Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs en STAN, het studentenportaal van Antwerpen. Samen werken we aan kwaliteitsvolle studentenhuisvesting in Antwerpen en zorgen we voor neutrale informatie voor studenten en eigenaars. Als je een kot zoekt in Antwerpen, dan vind je hier meer informatie.

Ondersteuning voor mentaal welzijn: Psy-net

Psy-net biedt hulp aan Antwerpse universiteit- en hogeschoolstudenten die kampen met psychische problemen. Voor individuele begeleiding kan de student in eerste instantie bij de studentenbegeleiders en -psychologen van zijn eigen universiteit of hogeschool terecht. Zij zullen een intakegesprek regelen en kijken welke hulpverlening er nodig is. Voor een groepstraining kan de student het groepsaanbod bekijken. Meer info vind je hier.

Instellingsoverschrijdende studentenclubs: Clubweb

Een aantal studentenclubs ontvangen financiering van STUVANT omdat zij een instellingsoverschrijdende werking hebben:

Cultuur voor studenten in Antwerpen: Cultweb

De partnerinstellingen van de AUHA werken samen met de stad Antwerpen om een betaalbaar en toegankelijk cultuuraanbod aan studenten aan te bieden. Vanuit Cultweb ondersteunt Stuvant de Antwerpse Studentenharmonie.

Sporten voor Antwerpse studenten: Sportweb

Onder het motto ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, organiseren de partnerinstellingen van de Associatie een heel gamma aan sporten. Met een Sportsticker krijgt de Antwerpse student toegang tot deze sportactiviteiten. Het sportaanbod is voornamelijk gratis of aan zeer voordelige(re) tarieven. Meer informatie vind je hier.