Internationalisering

De diensten internationalisering van de AUHA bundelen de krachten om internationale studenten warm te maken voor Antwerpen, hen welkom te heten en hen bij elke stap van hun verblijf te begeleiden. Daarnaast coördineert iedere instelling de eigen studenten- en docentenmobiliteit. Meer info daarover vind je hier

De partnerinstellingen van de AUHA werken ook samen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. De UAntwerpen biedt de hogescholen binnen de associatie eenzelfde dienstverlening aan in kader van projectaanvragen bij VLIR-UOS in functie van Noord-Zuidsamenwerkingen. In 2019 organiseerde de AUHA voor haar partnerinstellingen een seminarie over Comprehensive Internationalisation.