ARTISTIEK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

[expertisecentrum] CoRPoREAL – Collaborative Research in Performance – Re-imagining Embodiement, Art and Learning

[onderzoekslijnen] > Onder “Collaborative Research in Performance” wil CoRPoREAL lichamelijke en ervaringsgerichte processen en kennis in de podiumkunsten onderzoeken en impliciete lichamelijke en zintuiglijke kennis expliciet maken.
> Onder “Re-imagining Embodiment, Art and Learning” onderzoekt CORPoREAL de esthetische, culturele en educatieve waarden en mogelijkheden van deze ervaringsgerichte artistieke kennis voor de kunstenaar en de samenleving

[projectvoorbeeld] Mantle of the expert
Een artistiek-pedagogische benadering van het leerproces van jonge kinderen waarbij leren en onderwijzen benaderd wordt vanuit ‘verbeeldend onderzoek’;

[voorbeeld dienstverlening] Een (inter)nationaal netwerk rond artistieke ervaringsgerichte kennis: interactie met artistieke en kunsteducatieve actoren uit (inter)nationale onderzoekscentra, culturele fora en kunstonderwijs (DKO, KSO, HKO).

meer …