DUURZAAM TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMISCH ONDERZOEK | ANTWERP MARITIME ACADEMY (HZS)

[expertisecentrum]

Duurzaam Transport

[onderzoekslijnen]

> luchtkwaliteit aan boord van schepen
> ontwikkeling raceboot op zonne energie
> ontwikkeling duurzamere dieselmotoren

[projectvoorbeeld]

ELGAS: Effects of Air Quality on Health in Accommodations of Ships: monitoring of environmental parameters, risk analysis and recommendations
Een belangrijk verschil tussen scheepvaart en andere vormen van goederenvervoer is dat varend personeel langere tijd op hun schip woont. Als gevolg hiervan worden deze mensen ook tijdens hun vrije tijd blootgesteld aan bronnen van luchtverontreiniging, zoals uitlaatgassen, ladingdampen of vervuiling afkomstig uit havens. Zo is het voor de binnenvaart gebruikelijk dat kinderen meevaren tijdens vakanties. Helaas hebben wij onvoldoende kennis over de binnenluchtkwaliteit in de accommodaties van schepen. Een gezamenlijk team van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, KdG en VITO wil de gezondheidsrisico’s van varend personeel in de leefruimtes aan boord van schepen evalueren.