EVC-vorming

EVC-VORMING GEWIJZIGD PROGRAMMA  |  VERLOOPT VIRTUEEL WOENSDAG 25 MAART 2020 VAN 9 TOT 11 UUR

Intussen werken we al bijna 14 jaar met EVC in het hoger onderwijs. Na de eerste piek merken we dat er jaarlijks tussen de dertig en veertig dossiers worden opgestart.  Aandacht voor professionaliteit en het ontwikkelen van expertise in de behandeling van deze dossiers, maar ook in de toeleiding en nazorg, is een opdracht en een must. Daarom voorziet het EVC-reglement de opdracht tot vorming en ondersteuning van de beoordelaars; minstens één van de drie EVC-beoordelaars moet een opleiding gevolgd hebben.

VORMING VOOR EVC-BEOORDELAARS EN -BEGELEIDERS

Dit jaar willen we (nieuwe) beoordelaars en begeleiders meenemen in deze vorming. Een goede afstemming en inzicht in mekaars taken maken de procedure voor jullie, maar ook voor de kandidaat, helder en hanteerbaar. De vormingsvoormiddag richt zich op de portfoliomethode en het criteriumgericht interview. Voor de begeleiders is die informatie cruciaal bij het vertalen van de vereisten naar de kandidaat. Aan de beoordelaars willen we handvatten bieden om o.m. portfolio’s objectief te beoordelen en het criteriumgericht interview doelmatig te organiseren.

We nodigen u uit voor deze vormingsvoormiddag rond ‘Begeleiden en beoordelen in een EVC-procedure’. Deze zal plaats hebben op woensdag 25 maart 2020 van 9.00 tot 11 uur.

De vorming heeft plaats op het TEAMS platform (microsoft office). Na inschrijving word je uitgenodigd om op woensdag 25 maart deel te nemen.

Graag bevelen we deze vorming aan. Het is daarenboven een mooie kans om met collega’s uit andere opleidingen en instellingen over deze aangelegenheden intens van gedachten te wisselen.

PROGRAMMA

08.45-09.00 uur inloggen op de TEAMS-vergadering (uitnodiging krijgt men na inschrijving op dinsdag 24 maart)

09.00-09.30 heropfrissing EVC-procedure

09.30-11.00 portfoliomethodiek en criteriumgericht interview

INSCHRIJVEN

Inschrijven tot uiterlijk maandag 23 maart 2020 via deze link. Voorafgaand aan de vormingsvoormiddag krijg je de voorziene presentaties doorgestuurd.

INFORMATIE

info@auha.be T 03 265 30 56