Exploratievoormiddag | IOF-consortia

De hieronder opgesomde IOF-consortia (met vermelding valorisatiedomein) werden recent goedgekeurd en zullen op de exploratievoormiddag aanwezig zijn voor connectie.

ENVIROMICS: Integrated Technologies in EcoSystems
Valorisation domain: Infectious Diseases & Environmental Health and Sustainable Chemistry & Materials
(klik voor meer of minder)

[abstract]
Enviromics is een multidisciplinair consortium van UAntwerpen-onderzoekers met een focus op milieuwetenschappen en -technologieën. Door impactvolle fundamentele en interdisciplinaire benaderingen in de biologie, (bio) chemie en (bio) engineering biedt het consortium bio-gebaseerde oplossingen voor ecosysteemuitdagingen, door een sterke interactie tussen drie pijlers (i) Milieutoepassingen en natuur-gebaseerde oplossingen, (ii) Detectie en analyse van chemicaliën en milieupollutie en (iii) Microbiële technologie en bio-gebaseerde materialen. Het geheel wordt ondersteund door duurzame productontwikkeling en technologie-assessment. Door een hernieuwde en strakkere focus tekent het ENVIROMICS consortium nu voor een slankere en meer dynamische vorm. Door intensievere samenwerkingen met verschillende belanghebbenden, zowel nationaal als internationaal, wordt de hefboom voor het creëren van verbeterde bedrijfs- en maatschappelijke impact versterkt. Het consortium wordt sterk geleid door een team van twee hooggeprofileerde onderzoekers samen met een IOF-manager en een projectmanager, beide met duidelijk omschreven taken en in nauw contact met de consortiumleden en de centrale valorisatiedienst van de universiteit. Het consortium heeft een sterke en groeiende IP-positie, voornamelijk op het gebied van milieu/elektrochemische detectie en microbiële probiotica, twee belangrijke punten van het onderzoeks- en toepassingsprogramma. Eén spin-off is gecreëerd in 2017 en er zullen er nog twee in de komende drie jaar worden opgezet. De directe interactie met productontwikkelaars zorgt voor het bereiken van hogere TRL-producten. Naast een groeiend portfolio van industriële contracten, creëren we, waar relevant, een tastbare maatschappelijke impact, vaak ook door middel van een citizen science aanpak. Door de sterkere hefboomwerking die wordt gecreëerd door de nieuwe structuur en partnerschappen, zullen we beide met elkaar verweven takken aanzienlijk uitbouwen.

[promotor]
Ronny Blust, Systemic Physiological and Ecotoxicological Research (SPHERE) (Chair)

[copromotoren]
– Karolien De Wael, Antwerp X-ray Analysis, Electrochemistry and Speciation (AXES) (Co-chair)
– Jan Dries, Biochemical Wastewater Valorization & Engineering (BioWaVE)
– Frederic Vandermoere, Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC)
– Patrick Meire, Ecosystem Management (Ecobe)
– Filip Meysman, Ecosystem Management (Ecobe)
– Sarah Lebeer, Environmental Ecology & Applied Microbiology (ENdEMIC)
– Roeland Samson, Environmental Ecology & Applied Microbiology (ENdEMIC)
– Els Du Bois, Product Development (PD)
Siegfried Vlaeminck, Sustainable Energy, Air and Water Technology (DuEL)

 

IDLab: Internet and Data Lab
Valorisation domain:Metropolitanism, Smart City, Mobility & Logistics
(klik voor meer of minder)

[abstract]
Dit  IOF-consortium bestaat uit academische promotoren van de onderzoeksgroep IDLab, een onderzoeksgroep aan UAntwerpen met leden verbonden aan de faculteiten Wetenschappen en Toegepaste Ingenieurswetenschappen. IDLab is tevens een kerngroep van het imec onderzoekscentrum. IDLab ontwikkelt innovatieve, digitale oplossingen in twee grote onderzoekslijnen: (1) internettechnologieën met de focus op draadloze en programmeerbare netwerken (bv. Internet of Things (IoT), 5G) en (2) data science met de focus op artificiële intelligentie  in een gedistribueerde omgeving.  

Deze onderzoeksgebieden worden op een aantal belangrijke applicatiedomeinenen toegepast: slimme steden (inclusief haven), industrie 4.0 en slimme mobiliteit.  Ons onderzoek bestaat uit hardware prototyping, connectiviteit en artificiële intelligentie wat ervoor zorgt dat we een complete, geïntegreerde oplossing van sensor tot software kunnen bieden aan onze industriële partners.

Het IDLab-consortium heeft een unieke positie in het Vlaamse ecosysteem om deze missie te verwezenlijken aangezien het consortium strategisch geplaatst is over verschillende onderzoeksgebieden en innovatieve belanghebbenden:

(1) IDLab is een onderzoeksgroep verbonden aan het strategisch onderzoekscentrum imec.
(2) IDLab heeft een strategische verbondenheid met IDLab Gent, een onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent. Van hieruit definieren we een gemeenschappelijke onderzoeksstrategie.
(3) IDLab is de mede-oprichter van The Beacon, een Antwerps ecosysteem voor innovatie waar startups, scale-ups, etc. die IoT- en AI-oplossingen ontwikkelen voor de stad, logistiek, mobiliteit en industrie 4.0, kunnen samenkomen.
(4) IDLab draagt bij aan de valorisatie binnen UAntwerpen op het vlak van grootstedelijkheid, smart city en mobiliteit.
(5) IDLab is actief betrokken bij het recente Vlaamse AI onderzoeksprogramma (onder meer door de coordinatie van één van de vier grand challenges).
Om onze valorisatie doelen te verwezenlijken, heeft IDLab vier valorisatieprogramma’s gedefinieerd:
– Opkomende technologieën voor IoT van de volgende generatie
– Menselijke artificiële intelligentie
– Machine learning at the edge
– Deterministische communicatienetwerken.

Elk valorisatieprogramma wordt geleid door een van de copromotoren van het IDLab-consortium en bestaat uit twee of drie innovatielijnen. Op deze manier wordt het IDLab-onderzoek vertaald in een duidelijk programma-aanbod voor onze (industriële) partners wat ervoor zorgt dat we elk van hen een aanbod op maat kunnen geven. Op basis van onze huidige ervaring zullen sommige valorisatieprogramma’s zich meer toespitsen op lokale partners terwijl andere programma’s zich hoofdzakelijk zullen richten op internationale en door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten.

[promotor]
Steven Latré, Faculty of Science, Beyond 2nd generation neural networks, AI-driven network management and reinforcement learning

[copromotoren]
– Jeroen Famaey, Faculty of Science, Emerging Technologies for Next-Generation Internet of Things
– Peter Hellinckx, Faculty of Applied Engineering, Distributed AI
– Johann Marquez-Barja, Faculty of Applied Engineering, Programmable network management
– José Antonio Oramas, Faculty of Science, Deep AI model explanation

 

IMARK: Network for image-based biomarker discovery and evaluation
The consortium does not fit into any specific domain of the University of Antwerp
(klik voor meer of minder)

[abstract]
Teneinde de grenzen van de gepersonaliseerde geneeskunde te verleggen, maakt IMARK maximaal gebruik van de stevige aan de Universiteit Antwerpen verankerde expertise op het gebied van biomedische beeldvorming. Door moleculaire en structurele patronen in ruimte en tijd in kaart te brengen, wil IMARK sneller nieuwe biomerkers identificeren en ontwikkelen. Daartoe hebben zich in het consortium een aantal onderzoeksgroepen verenigd met complementaire kennis en apparatuur die alle aspecten van op beeldvorming gebaseerd fundamenteel onderzoek, preklinische validering en klinische evaluatie bestrijken. IMARK beschikt over moderne infrastructuur voor elektronen- en lichtmicroscopie, massaspectrometrie beeldvorming, MRI, CT, PET en SPECT. Daarnaast ontwikkelen de IMARK-partners correlatieve beeldvormende methoden ter dataverrijking en werken ze aan op maat gemaakte beeldanalyse-protocollen/oplossingen waarmee krachtige, kwalitatieve uitlezingen verkregen worden. Dankzij deze unieke bundeling van technologie en expertise is IMARK de ideale, bevoorrechte partner voor samenwerking tussen de particuliere en publieke sector en beschikt het over een strategisch voordeel om zijn reeds substantiële IP-portfolio nog verder uit te breiden. De belangrijkste toepassingsgebieden van het consortium zijn neurowetenschappen en oncologie. Vermits de IMARK-partners samenwerken of geaffilieerd zijn met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, is er rechtstreeks toegang tot patiëntengegevens/-stalen en zijn er volop mogelijkheden voor translationeel onderzoek.

[promotor]
Winnok De Vos, Laboratory for Cell Biology and Histology (CBH)

[copromotoren]
– Jean-Pierre Timmermans, Laboratory for Cell Biology and Histology (CBH)
– John Paul Bogers, Laboratory for Cell Biology and Histology (CBH)
– Samir Kumar-Singh, Laboratory for Cell Biology and Histology (CBH)
– Marleen Verhoye, Bio-Imaging Lab (BIL)
– Georgios Keliris, Bio-Imaging Lab (BIL)
– Sigrid Stroobants, Molecular Imaging and Radiology (MIRA)
– Steven Staelens, Molecular Imaging and Radiology (MIRA)
– Jeroen Verhaeghe, Molecular Imaging and Radiology (MIRA)
– Vincent Timmermans, Peripheral Neuropathies Research Group (PN)
– Jonathan Baets, Translational Neurosciences (TNW)
– Manuel Morrens, Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI)
– Geert Baggerman, Centre for Proteomics (CfP)
– Inge Mertens, Centre for Proteomics (CfP)

[medewerkers]
– Ben Jeurissen, Vision Lab (VL)
– Annemie Van Der Linden, Bio-Imaging Lab (BIL)

 

InSusChem: Consortium for Integrated Sustainable Chemistry Antwerp
Valorisation domain: Sustainable Chemistry & Materials
(klik voor meer of minder)

[abstract]
Dit IOF consortium verbindt chemici, ingenieurs, economen en milieu-wetenschappers in een geïntegreerd team. Het heeft als doel maximale impact te genereren in duurzame kerntechnologieën, materialen en reactoren, die een cruciale rol spelen in chemische industrie en in de transitie naar een circulaire, grondstofefficiënte en koolstofneutrale economie.
Door de onderlinge koppeling van bovenstaande essentiële elementen in de waardeketen, is een multidisciplinaire, gecoördineerde aanpak cruciaal om succesvol te kunnen zijn. Bovendien is vroegtijdige voorspelling en identificatie van sterktes, opportuniteiten, zwakten en bedreigingen in levenscyclusanalyse, techno-economische analyse en duurzaamheidsbeoordeling een objectieve en noodzakelijke sleutel om effectieve kennis-gedreven beslissingen te nemen tijdens de design fase, met focus op de grootste bijdragen aan duurzaamheid.
Het consortium focust op duurzame, circulaire chemische productie door efficiënt en alternatief energie- en grondstofgebruik gerealiseerd door nieuwe chemische reactiepaden, technologieën, reactoren en materialen. De kern van technologische expertise wordt ondersteund door expertise in simulaties, techno-economische en milieu impact beoordelingen en onzekerheidsidentificatie om de technologische ontwikkeling te versnellen via kennis gedreven design, nodig voor versnelde groei en maximale impact.

Om deze doelen te bereiken, zijn de consortiumleden gegroepeerd in 4 samenhangende valorisatieprogramma’s gefocust op kernelementen die de performantie bepalen van de duurzame chemische industrie en technologie: 1) hernieuwbare grondstoffen, 2) duurzame materialen en materialen voor duurzame processen, 3) processen die efficiënt gebruik maken van alternatieve hernieuwbare energie en/of circulaire chemische bouwstenen; 4) innovatieve reactoren voor duurzame processen. Daarenboven zijn transversale expertises geïntegreerd, die essentiële ondersteuning bieden en data-gebaseerde beslissingen mogelijk maken in de 4 valorisatie programma’s door simulaties, techno-economische en milieu-impact beoordelingen en onzekerheidsanalyses.

[promotor]
Vera Meynen, Department of Chemistry, Laboratory of Adsorption and Catalysis (LADCA)

[copromotoren]
– Silvia Lenaerts, Faculty of Science – Bioscience Engineering, DuEL
– Sammy Verbruggen, Faculty of Science – Bioscience Engineering, DuEL
– Bert Maes, Faculty of Science – Chemistry, ORSY
– Shoubhik Das, Faculty of Science – Chemistry, ORSY
– Pegie Cool, Faculty of Science – Chemistry, LADCA
– Annemie Bogaerts, Faculty of Science – Chemistry, PLASMANT
– Erik Neyts, Faculty of Science – Chemistry, PLASMANT
– Steven van Passel, Faculty of Business and Economics – Department Engineering Management, Research team ENVECON
– Patrice Perreault, Institute of Environment & Sustainable Development, IMDO – BlueApp
– Christophe Vande Velde, Faculty of Applied Engineering, iPRACS
– Pieter Billen, Faculty of Applied Engineering, iPRACS
– Jeroen Geuens, Karel de Grote Hogeschool (KdG), Centre of Expertise on Sustainable Chemistry (CESC)
– Tom Breugelmans, Faculty of Applied Engineering, ELCAT

 

NEXOR: Cyber-Physical Systems for the Industry 4.0 era
Valorisation Domain: Metropolitanism, Smart City, Mobility & Logistics
(klik voor meer of minder)

[abstract]
De vierde industriële revolutie (Industrie 4.0 zoals het vaak wordt genoemd) wordt aangedreven door extreme digitalisatie, mogelijk gemaakt door een enorme rekenkracht, gestuurd door slimme machines en draadloze netwerken. In de laatste zes jaar heeft Nexor — een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen vier Antwerpse onderzoekslaboratoria — daar een solide portfolio opgebouwd. Momenteel versterken we het consortium om ons toe te laten door te groeien tot een gevestigde waarde in het Europese landschap. We hebben ambitieuze plannen voor 2021 – 2026, met de expliciete bedoeling om industriële partners in staat te stellen hun Industrie 4.0 uitdagingen aan te pakken. We volgen daarbij een vraaggedreven aanpak, om toekomstige partners te overtuigen onze innovatieve ideeën op te pikken. We mikken daarbij onder andere op gezamenlijke onderzoeksprojecten (TRL5-7) en licentieovereenkomsten.

[promotor]
Serge Demeyer, Faculty of Science, Computer science

[co-promotoren]
– Walter Daems, Faculty of Applied Engineering, Electronics – ICT
– Paul De Meulenaere, Faculty of Applied Engineering, Electronics – ICT
– Joachim Denil, Faculty of Applied Engineering, Electronics – ICT
– Stijn Derammelaere, Faculty of Applied Engineering, Electromechanics
– Herbert Peremans, Faculty Business and Economics, ENM
– Guillermo Alberto Perez, Faculty of Science, Computer science
– Jan Steckel, Faculty of Applied Engineering, Electronics – ICT
– Hans Vangheluwe, Faculty of Science, Computer science
– Steve Vanlanduit, Faculty of Applied Engineering, Electromechanics
– Jouke Verlinden, Faculty of Design Sciences, Product Development

 

PreMeT: Precision Medicine Technologies
Valorisation Domain: Infectious Diseases & Environmental Health
(klik voor meer of minder)

[abstract]
Precisiegeneeskunde staat voor het precies afstemmen van een medische behandeling op basis van het genetisch profiel, levensstijl en omgeving van een patient. Het maakt gebruik van technologieën die de artsen de mogelijkheid geven om op een meer accurate manier te voorspellen welke behandeling en preventiestrategie voor een bepaalde aandoening werkzaam zal zijn in welke subgroep van patienten. De voornaamste drijfveren voor de evolutie naar precisiegeneeskunde zijn de technologische vooruitgang, zoals de nieuwe generatie sequencingtechnologie in genomica, de toenemende beschikbaarheid aan gezondheidsdata en de groei in datawetenschappen en kunstmatige intelligentie. In deze domeinen zullen 6 sterke onderzoeksteams van de UAntwerpen de krachten bundelen om hun onderzoek te vertalen in een technologieplatform voor precisiegeneeskunde (PreMeT) dat aangeboden kan worden aan de industrie, hospitalen, onderzoeksinstituten en onze samenleving. De missie van PreMeT is om precisiegeneeskunde mogelijk te maken via een geintegreerde aanpak bestaande uit genomica en ‘big data analytics’.

[promotor]
Kris Laukens, Adrem Data Lab (Adrem), Department of Computer Science, Faculty of Science, UAntwerp & biomedical informatics research network Antwerpen (biomina)

[copromotoren]
– Frank Kooy, Cognitive Genetics, Department of Biomedical Sciences, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences & Centre of Medical Genetics
-Bart Loeys, Medical Genetics, Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine and Health Sciences & Centre of Medical Genetics
– Geert Mortier, Medical Genetics, Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine and Health Sciences & Centre of Medical Genetics
– Guy Van Camp, Human Molecular Genetics, Department of Biomedical Sciences, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences & Centre of Medical Genetics
– Wim Van Hul, Medical Genetics of Obesity and Skeletal Disorders, Department of Biomedical Sciences, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences & Centre of Medical Genetics.

 

Q-INSPEX: Quantitave industrial inspection through non-invasive imaging
Valorisation domain: Sustainable Chemistry & Materials
(klik voor meer of minder)

[abstract]
Q-INSPEX richt zich op de ontwikkeling van nieuwe, niet-invasieve beeldvormings- en beeldverwerkingsmethoden om objecten en personen kwantitatief te inspecteren. De belangrijkste beeldvormingstechnologieën hierin zijn röntgen-, (nabij)infrarood en TeraHertz beeldvorming. Deze technologieën zijn complementair aan elkaar en kunnen ingezet worden als (i) een R&D tool om specifieke karakteristieken van materialen (eetwaren, verf, polymeren,…) te meten, (ii) als een kwaliteitscontroleprocedure, geïmplementeerd in een industriële omgeving (bv. aan hoge verwerkingssnelheden) of (iii) inspecties in het veld van gewassen en infrastructuur (bv. corrosie). Bovendien kunnen ze worden toegepast in een breed scala van domeinen: productie van composieten, kunstvoorwerpen, archeologie, textiel, gewassen, voeding, enz.

[promotor]
Jan Sijbers, Faculty of Science, Department of Physics

[copromotoren]
– Jan De Beenhouwer, Faculty of Science, Department of Physics
– Koen Janssens, Faculty of Science, Department of Physics
– Paul Scheunders, Faculty of Science, Department of Physics
– Gunther Steenackers, Faculty of Applied Engineering, Electromechanics
– Geert Van der Snickt, Faculty of Science, Department of Chemistry

 

Vaxinfectio-PD: Vaccine & Infectious Disease Institute_Product Development
Valorisation Domain: Infectious Diseases & Environmental Health
(klik voor meer of minder)

[abstract]
VAXINFECTIO-PO is een bestaand IOF consortium met een uniek en uitgebreid portfolio van onderzoek, dienstverlening, oprichting van spin-off en innovatieve onderzoekslijnen en onderzoeksplatformen. Het consortium heeft de nodige expertise en faciliteiten om een ecosysteem op te zetten dat onderzoek, valorisatie, innovatie en ontwikkeling kan aanbieden om bestaande en nieuwe uitdagingen op het terrein van infectieziekten en vacccinologie aan te pakken. Dit terrein valt binnen één van de valorisatiedomeinen van de Universiteit Antwerpen en van de pas opgerichte business unit “Antwerp Valorisation & Development” (AVD) van de UAntwerpen. De verschillende deelgroepen van het consortium hebben een internationale uitstraling, met tal van publicaties in zeer hoogstaande tijdschriften, de coördinatie van grote EU-projecten en consortia, en de deelname aan wetenschappelijke fora en beleidsorganen. Voor de 6 jaar durende periode van deze IOF-aanvraag zal de focus liggen op de volgende 5 valorisatiedomeinen, die onderling met elkaar verbonden zijn en welke groei gaan creëren of garanderen voor de P3, P4, P5 en P6 parameters: translationeel vaccinatie platform voor verbeterde en nieuwe preventieve en curatieve vaccins, prognostisch en diagnostisch platforms, kern faciliteiten (voor cellulaire vaccins, human challenge studies en biobanken), infectieziekten en immunologische modelering en predictie, en verbeterde toedieningswijzen voor vaccins en medische ‘devices’ via expertise binnen het departement productontwikkeling.

[promotor]
Pierre Van Damme, CEV (Centre for the Evaluation of Vaccination), FGWW (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen/Faculty of Medicine and Health Sciences)

[copromotoren]
– Philippe Beutels, CHERMID (Centre for Health Economics Research and Modelling Infectious Diseases), FGWW
– Nathalie Cools, LEH (Laboratory of Experimental Hematology), FGWW
– Niel Hens, CHERMID (Centre for Health Economics Research and Modelling Infectious Diseases), FGWW
– Eva Lion, LEH (Laboratory of Experimental Hematology), FGWW
– Surbhi Malhotra, LMM (Laboratory of Medical Microbiology), FGWW
– Stijn Verwulgen, PD (Product Development), Faculty of Design Sciences
– Alex Vorsters, CEV (Centre for the Evaluation of Vaccination), FGWW (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen/Faculty of Medicine and Health Sciences)