Gezondheid en wetenschap

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

Expertisecentrum

Gezondheid en wetenschap

Onderzoekslijnen

  • Zorgtechnologie en E-health
  • Gezondheidsbevordering en preventie
  • Mentale gezondheid

Projectvoorbeeld

What’s UP Mama (https://www.ap.be/project/whats-mam)

Kan een gevalideerde eHealth tool gericht op de ondersteuning van emotioneel welbevinden van Vlaamse zwangere vrouwen bijdragen aan de preventie en vermindering van maternale distress?

Voorbeeld dienstverlening

Training voor gezondheids- en welzijnszorgprofessionals rond communicatietechnieken en andere vaardigheden rond het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid bij 45+ers (https://www.ap.be/project/shift-sexual-health-in-over-forty-fives)

meer …