PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL

[expertisecentrum] Contact: Jelle Boeve-de Pauw

[onderzoekslijnen] > Grootstedelijke uitdagingen voor het onderwijs (micro, meso, macro)
> Sleutelcompetenties van leerkrachten in complexe onderwijssituaties
> Duurzaam schoolleiderschap en de school als lerende organisatie
> Brugfunctie van scholen naar de bredere gemeenschap

[projectvoorbeeld] PWO-project Maatwerk
Ontwikkel- en effectonderzoek van een cultuursensitieve aanpak van de leerlijn ‘meten en metend rekenen’ in de lagere school

[voorbeeld dienstverlening] Professionalisering op maat voor redactieteams
Professionalisering op maat voor redactieteams educatie uitgaven, focus op differentiatie, uitgeverij Plantyn

meer …