Industrie en omgeving

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

Expertisecentrum

LEERT! Learning and Education

Onderzoekslijnen

  • Energietransitie
  • Lokale energiegemeenschappen

Projectvoorbeeld

Smart Contract Local Energy Community

In hoeverre kunnen smart contracts de transactie van energietokens tussen de leden van een in Vlaanderen gesitueerde Local Energy Community foutloos en efficiënt laten verlopen?

Voorbeeld dienstverlening

Adviesverlening aan bedrijven over hernieuwbare energie en energiedelen

meer info …