Interdisciplinair onderzoek: Doen ?!

Meet & Greet Onderzoeksnamiddag op 22 maart 2023

dr. Bruno Hoste aan het woord

Dr. Bruno Hoste, onderzoeksmanager van het Departement RIVA aan UAntwerpen, is mateloos geboeid door interdisciplinair onderzoek. Dat komt natuurlijk omdat hij bij de Grants Office elke dag onderzoekers helpt bij het binnenhalen van onderzoeksfinanciering en er bij dit soort financiering steeds meer aandacht gaat naar dit soort onderzoek. Maar de ambitie op RIVA gaat verder dan dat: “Eén van onze kernactiviteiten is het ontwikkelen van een trainingsaanbod dat onder de naam ‘Dive-into’ wordt gepromoot. Er werden al heel wat trajecten ontwikkeld, maar een ondersteuningstraject voor het succesvol opzetten van interdisciplinaire onderzoeksprojecten ontbreekt vandaag, en daar willen we iets aan doen.”

Waarom zo’n ondersteuningstraject nodig is, is de logische volgende vraag. Onderzoekers zijn in essentie al bezig met het zoeken naar en aanreiken van oplossingen voor wetenschappelijke uitdagingen. Het verschil met interdisciplinair onderzoek is dat er – what’s in a name – verschillende disciplines mee gemoeid zijn en de onderzoeksvraag niet vanuit één discipline kan worden opgelost. Dit creëert een complexere uitdaging, en dus … “Extra tijd en energie,” aldus dr. Hoste. “Maar, als men in de opzet slaagt, ontstaan er unieke onderzoeksniches en dus nieuwe mogelijkheden. Onderzoekers hebben het al erg druk. Een kosten-batenkeuze maken is dus een extra last. Een ondersteuningstraject kan hen misschien sneller op weg helpen en hen de juiste keuzes helpen maken.”

Dr. Hoste komt de plannen van RIVA graag toelichten tijdens het plenair programma van de Onderzoeksnamiddag van de AUHA. “Ik ben zeer blij met deze uitnodiging. Wij werken veel achter de schermen op RIVA, als we de kans krijgen om onze ambities via dergelijke samenkomsten kenbaar te maken is dat heel mooi meegenomen. We zitten zelf nog maar aan het begin van de ontwikkeling van dit traject, dus de input – welke dan ook – van ieder is meer dan welkom.”

 Waarom moeten onderzoekers zich inschrijven voor de Onderzoeksnamiddag?
1. “Ik denk dat er heel wat opportuniteiten liggen voor de AUHA, en zeker in de samenwerkingen tussen hogescholen en universiteit. De troeven liggen volgens mij in de verwevenheid met het werkveld. Als men daar de uitdagingen kan capteren en er een traject komt om dat te ondersteunen, dan biedt dat wel wat mogelijkheden.”

2. “Omdat de deelnemers na hun deelname hopelijk beter op de hoogte zijn van wat juist de term ‘inter-disciplinair’ inhoudt (alsook andere types, zoals multi- en trans-), ze de complexiteit, maar ook de meerwaarde ervan inzien en mogelijks in de toekomst ook hiervoor willen open staan.”

Alvast een opwarmertje voor de Onderzoeksnamiddag …
“Ik ben nogal een kunstliefhebber en schilder ook in mijn vrije tijd. Als er één casus is waar ik graag naar wil verwijzen is het de docureeks ‘National Geographic UAntwerpen’, meer bepaald de serie over ‘Verborgen Meesterwerken. Hier komt de chemie, beeldvorming, geschiedenis en onderzoek in de kunsten mooi samen. Een topvoorbeeld van interdisciplinair onderzoek!”

Het volledige programma vindt u hier.